3.500 zonnepanelen op een parkeerdek

Artikel delen

3.500 zonnepanelen produceren sinds mei 2018 circa 35 procent van de benodigde energie in Carbon6, het voormalige CBS-gebouw in Heerlen. De zonnepanelen liggen op een houten constructie, gemaakt van duurzaam hout. Het regenwater dat op het dak valt, wordt gezuiverd met een helofytenfilter. Naar verwachting start men binnenkort met de tweede fase, met nog eens 3.500 zonnepanelen.

Tekst: ing. Frank de Groot Beeld: World of Walas

“CarbonBlue is een zeer duurzaam project”, vertelt Dirk van der Ven, COO van World of Walas. Het voormalige hoofdkantoor van CBS huisvest momenteel een community van zo’n 130 huurders. “Carbon6 zijn we gestart in 2012”, zegt Van der Ven enthousiast. “Het complex heeft een groot aantal jaren leeg gestaan, maar nu vind je er heel veel ateliers, creatieve industrie, urban farming en meer van dat soort functies. Voor het overgrote deel zijn het kleine tot middelgrote ondernemingen, en daar zit ook de kracht. Er zijn heel veel kruisbestuivingen gaande. Innovaties voor circulaire economie, groene energie, urban farming, smart cities en stedelijke vernieuwing vinden hier hun start.”

Energietransitie

Belangrijk onderdeel van het project is de energietransitie. “Om een voorbeeld te geven: in het eerste jaar verstookten we circa 600.000 kuub gas voor de verwarming van het hele pand. Om de energiekosten onder controle te krijgen, hebben we gezocht naar een duurzame oplossing. Wij houden ons hierbij vast aan de Earth Charter Beweging en Earth Charter Cities. We proberen als inspirator constant bezig te zijn met verduurzaming.” Oorspronkelijk werd gedacht aan zonnepanelen op het dak van het pand. “Ons gebouw bestaat echter uit veel kleine vleugels en een klein dak, dus dat is niet echt geschikt voor zo’n groot project. Voor een substantiële oplossing hadden we veel meer oppervlakte nodig. Toen kwamen onze parkeerdekken in beeld.”

Naast het gebouw bevinden zich twee grote parkeerterreinen met een ondergrondse parkeergarage. “Per parkeerdek spreek je over 4.200 m2”, licht Van der Ven toe. “Nu we boven het eerste parkeerdek een dakconstructie hebben gemaakt met 3.500 zonnepanelen, wordt dubbel gebruik gemaakt van de vierkante meters: parkeren én energieopwekking. We hebben het project CarbonBlue genoemd, en er zijn al plannen voor CarbonBlue2 met nog eens 3.500 zonnepanelen.”

Duurzaam hout

CarbonBlue heeft veel duurzame onderdelen, zoals oplaadpunten voor elektrische auto’s en een helofytenfilter, die fijnstof in de lucht en koperdeeltjes van de naastgelegen spoorlijn uit het regenwater filtert. Met CarbonBlue kan met het aantal zonuren dat we in Nederland hebben, ruim eenderde van het elektriciteitsverbruik van het gebouw, Carbon6, worden opgewekt. “We hebben 1 megawatt aan opgesteld vermogen”, meldt Van der Ven. “CarbonBlue zorgt voor een energieproductie van – naar verwachting – 900.000 kWh per jaar. In totaal wordt jaarlijks ruim 400.000 kg CO2 gereduceerd en daar is de CO2-reductie tijdens de bouw nog niet in meegenomen.

Bijzondere zonnepanelen

Voor CarbonBlue2 wil World of Walas andere PV-panelen gebruiken. Van der Ven: “Daarbij is het opgesteld vermogen lager en het rendement hoger. Die panelen kunnen namelijk ook met diffuus licht overweg. Hierdoor komt er aanzienlijk meer licht in de panelen en daardoor is de opwekking hoger dan bij CarbonBlue1.

Met CarbonBlue2 verwachten we 10 tot 15 procent meer elektriciteit te kunnen opwekken.” Voor CarbonBlue2 worden zonne- panelen gebruikt van Onyx. Het gaat om fotovoltage glaspanelen. “Het zonnepaneel bevindt zich tussen twee glasplaten. Je kunt deze glaspanelen gebruiken als gevelbekleding, als raam of als dak. Wij gebruiken ze als carport. Dat betekent dat er veel daglicht het parkeerdek binnenvalt. De transparantie kun je zelf bepalen. Bij CarbonBlue1 komt ook veel licht naar binnen, omdat de randen van de PV-panelen transparant zijn. Maar het is een andere techniek.”

Helofytenfilter

Voor de dakconstructie wordt duurzaam hout uit Afrika gebruikt dat op een bijzondere manier wordt gekapt. “Deze bosbouwtechniek heet ‘low impact lumbering’. We hebben hiermee een partij gevonden met een boeiend duurzaam verhaal.” Het regenwater dat op het parkeerdek valt, wordt gezuiverd
met een helofytenfilter. “Het water stroomt dus niet zomaar het riool in. We maken daarbij bovendien gebruik van vertraging van hemelwaterafvoer (waterretentie). Hierdoor worden riolen bij hevige waterval niet te zwaar belast en wordt regenwateroverlast beperkt”, besluit Van der Ven.