Dakgebreken

Actueel
Artikel delen

Aansluiting bouwdelen vraagt aandacht

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen komt er – ondanks enig uitstel – aan en daarmee worden aannemers ook nadrukkelijker aansprakelijk voor verborgen gebreken. De aandacht voor kwaliteit wordt dus steeds belangrijker. Met een toenemende prefabricage en de trend naar energieneutraal en nul-op-de-meter wordt een hoge kwaliteit van de aansluitingen van bouwdelen van groot belang. In de praktijk blijkt de PUR-spuit echter nog te vaak een ‘probleemoplosser’.

Ach, we hebben de PUR-spuit toch nog?

Tekst en beeld: Joost Stemkens, FIER Dakcontrol

Bij onze projectbezoeken in opdracht van klanten krijgen we vaak te maken met aansluitfouten. Een kwalitatief dak bestaat voor 99% uit een kwalitatief goede draagconstructie. Daar gaat het echter mis. De aansluitingen zijn essentieel, zeker in deze tijd waarin een goede prestatie op het gebied van luchtdichtheid wordt gevraagd. Als het dak is voorzien van een bedekking zie je niets meer van het onderdak. Het verbloemt de fouten, terwijl het gebrek nadrukkelijk aanwezig is. Het gaat hierbij niet alleen om de onderling aan het dak gerelateerde aansluitingen als nok, kil en keper. Maar zeker ook de aansluitingen aan de andere bouwdelen, zoals dakvoet en kopgevels.

Gouden tijden voor de PUR-schuim leveranciers.

Nog steeds zien we in de verwerking dat muur- en dakspouwen met elkaar in een open verbinding staan. Grote openingen die vervolgens met PUR-schuim worden afgedicht. De gevolgen zijn niet te overzien. Luchtlekken vanuit de leefruimte degraderen het comfort en geven een onbehaaglijk gevoel. Geluid van buiten naar binnen zal toenemen. Bouwfysisch zijn de gevolgen niet te overzien.

Zoeken naar oorzaken

Ligt de oorzaak van veel slechte aansluitingen bij de verkoop, productie, assemblage of montage? Hoe kunnen we slechte aansluitingen tussen prefab dakelementen onderling en met overige bouwdelen voorkomen? Welke uitdagingen liggen er om dit beter te gaan doen? Is het wellicht een geringe betrokkenheid, of is het de haast die de bouw momenteel regeert? We moeten het tijdens de crisis ontstane bouwtekort weer wegwerken de komende zeven jaar en dan volgt er wellicht weer een crisis. Of misschien in dit tempo wel eerder.

Bijna goed! Het is ook best lastig om goed uit te komen!

Dicht is dicht. En straks zie je er niks meer van.

Aandacht voor kwaliteit

Ik zou graag aandacht willen voor kwaliteit en wel de aansluitingen tussen dakdelen. Wekelijks worden we ermee geconfronteerd dat aansluitingen en verbindingen tussen daken onderling en in combinatie met andere bouwdelen, niet conform de voorschriften zijn. Als ik navraag doe op de bouwplaats is het antwoord in 90 procent van de gevallen: “Daar zie je straks niets meer van en zo doen we het altijd”. Vreemd, want feitelijk koopt de opdrachtgever dus een product waar hij geen recht op heeft. Natuurlijk zijn er ontdekkingen die er moeten worden gedaan in de bouw, als het niet standaard is. Maar veel is standaard! Waarom gaat er dan zoveel fout bij de aansluitingen en produceren we maar door en door?

PBB

De problematiek met aansluitingen heeft volgens mij in grote mate te maken met PBB: Passie, Bewustwording en Beleving. PBB is leidend in alles, in mijn optiek. Maar hoe krijgen we dat vermarkt in deze overspannen bouwtijd? Als je nu een dakspecialist benadert voor een klus is het antwoord: “Dat kan, maar pas in maart/april 2018”. Dit is haaks op de vraag van de markt. De markt wil snelheid en empathie en als het kan ook de juiste kwaliteit. Hoezo ‘als het kan’? Het ‘moet’, dat zijn we verplicht!

EN de kwaliteit staat beschreven in allerlei regels en verwerkingsvoorschriften, zoals Bouwbesluit, verwerkingsvoorschriften en andere regels. Stel dat we PBB goed krijgen ingeregeld en dat dit gaat leven bij opdrachtnemer en zijn partners, dan krijgt de opdrachtgever wat hij vraagt. Simpel, omdat we dat met z’n allen hebben afgesproken. PBB is de stap naar voorkomen. Als we dit met z’n allen gaan doen, komen we tot waar het om gaat: een kwalitatief eindproduct.