‘Bewust veilig’ met gezond boerenverstand

Artikel delen

“Het klinkt even logisch als vanzelfsprekend: iedereen gaat aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis. En aan het eind van de loopbaan gezond en fit met pensioen.”, vertelt Tom Mulder, Hogere Veiligheidskundige van Vlutters Tools & Safety. Vraag een willekeurige opdrachtgever, werkgever of medewerker naar deze doelstelling en iedereen zal instemmend antwoorden. Het is positief te noemen dat de gehele driehoek: opdrachtgever, werkgever en medewerker deze doelstelling omarmt. Dit kan namelijk alleen behaald worden wanneer iedereen hierin zijn of haar bijdrage levert.

Onveilige situaties

Toch schetsen de ongevallencijfers met 20 ongevallen in 2017 in onze bouwbranche een ander beeld. Na de industrie is de bouwbranche de branche met de meeste arbeidsongevallen, waarbij in zowel de industrie als de bouwbranche het vallen van hoogte de grootste veroorzaker is. “Blijkbaar zijn er nog veel opdrachtgevers, werkgevers en medewerkers die niet alles in het werk stellen om iedereen aan het eind van de werkdag gezond en veilig naar huis te laten gaan.”
Wetgeving en regels waar we met ons allen aan moeten voldoen zijn er voldoende. Soms zelfs zoveel dat onduidelijk is waar we aan moeten voldoen en wie daar verantwoordelijk voor is. Onduidelijkheid die zorgt voor onvoldoende maatregelen, onveilige situaties, bijna ongevallen en helaas ook veel arbeidsongevallen met letsel. Een somber beeld waarbij het ons de laatste jaren maar niet lukt om dit hoge aantal naar beneden te krijgen.

Geluk of bewust?

“En toch ben ik positief gestemd over de tendens die gaande is”, zegt Tom Mulder. “We willen namelijk allemaal oprecht dat wijzelf, onze medewerkers en onze opdrachtnemers veilig en gezond werken en daar willen we alles aan doen. Daarom de boodschap aan iedere opdrachtgever, werkgever en medewerker, kijk niet direct naar alle wet- en regelgeving, maar gebruik in eerste instantie je gezond boeren verstand.”

De richtlijn voor laddergebruik geeft aan dat de maximale hoogte 10 m is voor laddergebruik, maar bedenk zelf of je het prettig en veilig vindt om een dak te betreden met zo’n lange ladder. Wellicht dat er betere methoden zijn, waarbij de opdrachtgever kan kiezen voor een betere permanente oplossing. Kijk niet alleen in de regelgeving of het is toegestaan een plat dak te overlagen, waarbij vier personen drie dagen aangelijnd met een veiligheidsharnas het werk uitvoeren. Maar bedenk of er betere methoden zijn waarbij alle vier de personen continue veilig zijn, zoals bijvoorbeeld door middel van collectieve dakrandbeveiliging. Door gebruik te maken van ons gezond boeren verstand en onze bedenkingen te bespreken met opdrachtgever, werkgever en medewerkers zullen vele onveilige situaties vermeden worden. Verlang daarom van al je partners dat zij beschikken over voldoende gezond verstand.

Doe daarom mee op woensdag 20 maart met ‘bewust veilig’ en stel de vraag: Heb ik vandaag veilig gewerkt? Of heb ik gewoon geluk gehad?

De juiste partner om ook na 20 maart bewust veilig te kunnen werken is Vlutters Tools en Safety, onderdeel van SOPREMA en Royal Roofing Materials. Het mooie is dat wij met ons gezond boeren verstand voldoen aan alle wet- en regelgeving, dus doe er uw voordeel mee.

Samen verantwoordelijk

Naast de verwachtingen die we hebben van onze relaties, staat gezondheid, veiligheid en welzijn van personeel voorop binnen SOPREMA, Royal Roofing Materials en Vlutters Tools & Safety. “We moeten bewust samenwerken om eventuele incidenten en ongevallen te voorkomen”, zegt Jelle Johan, plant manager van SOPREMA. “Er voor zorgen dat onze bedrijven gezonde en veilige werkomgevingen zijn voor onze werknemers, afnemers en bezoekers dat is waar wij naar streven”, vult Wilbert Elissen, algemeen directeur van Royal Roofing Materials aan. Op 20 maart staan wij bewust stil bij veiligheid op de werkvloer, jij ook?

Bron: Royal Roofing Materials