Brandveiligheid woningen verhogen met brandveilige kunststof oplossingen voor PV-systemen.

Artikel delen

In het kader van de herziene Italiaanse wetgeving, die de brandveiligheidseisen voor daken koppelt aan het type en de hoogte van gebouwen, onthulde WECAL aan het einde van 2023 een vernieuwende aanpak van hun partner Polyglass S.p.A., genaamd XFIRE, speciaal ontworpen voor bitumen daksystemen.

De markt stelt ook gedetailleerde vragen aan kunststof daksystemen, met bijzondere aandacht voor het risico op vliegvuur bij PV-installaties. Dit vanuit de nieuwe Wet Kwaliteitsborging. Deze vereist dat dakbedekkingssystemen per project beoordeeld worden. Voor de specifieke zorgen rond brandgevaar bij PV-systemen, bouwt een nieuwe richtlijn van het Rijksvastgoedbedrijf voort op bestaande voorschriften van de brandweer en verzekeraars met specifieke aandacht voor verschillende gebouwtypen.

Brandtest door WECAL
Onlangs heeft WECAL in samenwerking met Polyglass bij Kiwa BDA Testing brandtesten met positief resultaat uit laten voeren op de veelgebruikte combinatie van Mapeplan® M PVC en TM TPO dakbedekking en Eurothane® Silver PIR isolatie. Deze bezitten beide het KOMO Attest en het door verzekeraars gewenste FM Approval.

Risicobeheersing o.b.v. vliegvuur volgens BROOF

Op dit moment geldt volgens de Nederlandse regelgeving dat bij de meeste projecten sprake moet zijn van een brandklasse BROOF (t1) vliegvuurbestendig dakbedekkingssysteem. Omdat de vliegvuurbestendigheid (Resistance to Fire) een extern geverifieerde eigenschap is, kan deze onderdeel uitmaken van de CE Prestatieverklaringen (DoP). Hierbij wordt dan voor de dakopbouw doorverwezen naar het betreffende classificatiedocument, waarbij er ook sprake kan zijn van extra toepassingen voorzien door Europees vastgelegde extrapolatieregels.

Classificatie verschillende combinaties
Voor FM Approval (de wereldwijde standaard, die in het verleden opgezet was als risicobeheersing en gekoppeld was aan mondiale Verzekeraar FM Global) is een testresultaat nodig waarbij de vliegvuurtest is uitgevoerd op een testopbouw conform FM waarop tevens een PVsysteem is gemonteerd. De uitdaging hierbij is dat het PVsysteem afzonderlijk ook FM Approved moet zijn, terwijl er geen extrapolatie mogelijk is. Het resultaat geldt dan enkel voor die specifieke combinatie. Daarmee ontstaat eigenlijk een onwerkbare situatie, gezien het grote aantal verschillende combinaties in zowel de dakopbouw als het PVsysteem. Wat je in de praktijk vaak ziet, is dat gevraagd wordt om een BROOF(t1) dakopbouw waar ook een FM Approval op systeemniveau voor is afgegeven. Dit laatste heeft ertoe geleid dat Polyglass ook de BROOF (t1) test heeft uit laten voeren op de combinatie Eurothane® Silver en Mapeplan® M PVC en TM TPO en daarmee de classificatie BROOF (t1) heeft behaald.

Voor meer gedetailleerde informatie over risicobeheersing op zonnedaken, kunt u terecht bij WECAL.

WECAL DAK- & ISOLATIETECHNIEK
www.wecal.nl