Dakmeter, opinie gesloten dakbedekkingssystemen, situatie 2017


Via een enquête hebben marktpartijen de kans gekregen te reageren op vragen en een opinie over de omvang en product- en systeemverhoudingen van de markt van gesloten dakbedekkingssystemen. De verhoudingen zijn ongeveer gelijk gebleven, met een kleine verschuiving van bitumen naar kunststof en rubber dakbedekkingssystemen. De verwachting is uitgesproken dat er meer gekleefde dakbedekkingssystemen komen. De indruk bestaat dat de ingezette groei in de bouw- en dakenwereld zich in 2017 verder zal voortzetten, omdat de nieuwbouw weer aantrekt. Ook het benutten van daken voor energieopwekking zal steeds meer zorgen voor extra werk. Er wordt een tekort aan dakbedekkers gesignaleerd.

Aan de dakoppervlakte, die in Nederland is bedekt met gesloten dakbedekkingssystemen (circa 425 miljoen m2), is nog veel onderhoud te plegen. De gemiddelde levensduurverwachting van deze daken zonder groot onderhoud is meer dan twintig jaar. Door de recessie is er een grote achterstand ontstaan, omdat het planmatige onderhoud steeds is uitgesteld. De verhoogde eisen voor de warmteweerstand leiden tot diverse ontwikkelingen op isolatiegebied, waarvan in twee lagen isoleren er een van is.De onderverdeling van de belangrijkste toplagen van gesloten dakbedekkingssystemen op een totaal van circa 18 miljoen m2 is:

  in %  in miljoenen m2
APP-dakbanen 51,1 9,2
SBS-dakbanen 4,4 0,8
POCB-/APAO-dakbanen 2,8 0,5
Bitumen latex 0,6 0,1

EPDM-dakbanen 21,7 3,9
PVC-dakbanen 10,0 1,8
TPO-dakbanen 3,9 0,7
Vloeibare kunststoffen 3,3 0,6
Overigen 2,2 0,4


Deze dakbedekkingssystemen worden voor:
51% mechanisch bevestigd
29% gekleefd (gedeeltelijk of volledig)
20% losgelegd en geballast


Het verlegde oppervlak aan dakisolatiematerialen is circa 12 miljoen m2, onderverdeeld in:
PUR/PIR 47%
EPS 37%
MWR 11%
Overigen (CG, EPB, C-EPS, XPS en PF) 5%