Daktuin Dok 40 in Eindhoven zorgt voor droge voeten!

Artikel delen

 

Afbeelding: CRA Vastgoed (onderdeel VB Groep) en Wilma Wonen / Architecten Aan de Maas

Recent is door Huybregts Relou het wooncomplex Dok 40 opgeleverd. Het pand is op de eerste verdieping voorzien van een parkeerkelder. Vanuit de gemeente Eindhoven zijn eisen gesteld om regenwater zoveel mogelijk vast te houden. Om die reden is een groot deel van de daken van dit project ingericht als waterretentiedak.

Door de toename van extreem weer en het klimaatbestendiger maken van onze steden, neemt de belangstelling voor waterretentiedaken (groenblauwe daken) toe. Doel: zoveel mogelijk overtollig regenwater vasthouden en vertraagd afvoeren, zodat het omliggende watersysteem of riool wordt ontlast. Groenblauwe daken zijn zodoende essentieel voor het oplossen van hemelwateroverlast in onze grote steden.

Technisch vernuft

Op het parkeerkelderdek is een circa 1.100 m2 daktuin gemaakt. Op de wortelwerende dakbedekking is een beschermdoek aangebracht, hierop zijn waterretentiekratten geplaatst (waterbergend vermogen: max. 140 l/m2). Op deze kratten ligt een capillair filterdoek: deze zuigt water uit de kratten op, waardoor de plantwortels van vocht worden voorzien. Het filterdoek is voorzien van daktuinsubstraat, een zandlaag en tegeldragers.

Door de waterretentiekratten kan een tijdelijke waterkolom op het dak gecreëerd worden. Het systeem zorgt dat er nooit teveel water naar het riool of open terrein afstroomt. Valt er meer regenwater dan het systeem aankan, dan wordt het water opgevangen in de waterretentiekratten en langzaam afgegeven aan de daktuin.

Groengeel dak

Ook de daken van de tweede verdieping zijn voorzien van dakbegroeiing. Hier zijn watervertragende drainagebufferplaten met daktuinsubstraat en vetplanten aangebracht (buffering circa 30 l/m2). Vervolgens zijn zonnepanelen aangebracht met diverse vetplanten. Hierdoor leveren de zonnepanelen meer rendement (groengeel dak).

De daken zijn al met al erg functioneel ingericht. Daarnaast zijn ze mooi en bieden ze leefruimte voor de bewoners. Leuk is dat de vaste planten op de daktuin van de eerste verdieping het grootste deel van het jaar bloeien. Hierdoor krijgen de bewoners een echt tuingevoel. Een prettige verblijfsplaats dus!