De kelder als omgekeerd dak

Artikel delen

Een kelder kun je zien als omgekeerd dak. Zeker kelders die permanent in het  grondwater staan of die te maken hebben met overlast als gevolg van hoge grondwaterstanden door hevige regenval. Kelders moeten waterdicht zijn voor de levensduur van het gebouw. Helaas blijkt bij veel kelders met de recent hoge waterstanden van afgelopen jaar alsnog het tegendeel waar te zijn.

Onderzoeksburo Aveco de Bondt schat in dat honderdduizenden woningen wateroverlast in kelders hebben als gevolg van de extreem hogere grondwaterstanden van de laatste tijd. De extreme regenval leidt ook in gebieden met zandgronden inmiddels tot problematische situaties omdat in die gebieden minder overloopgebieden zoals oppervlaktewater aanwezig zijn om het water in weg te pompen.  Vol is vol, ook bij zandgrond.  De hogere grondwaterstand laat plots waterinfiltratie in kelders zien waar dat jarenlang niet het geval was. De gevolgschade is enorm.

De meeste verzekeraars vergoeden de schade als gevolg van stijgende grondwaterstanden niet, hetgeen tot grote financiële problemen kan leiden bij eigenaren. Water in de kelder heeft immers direct gevolgen voor de bovenliggende vloeren en muren en dit is niet zomaar weer even opgelost. Opbollende parketvloeren, loslatend pleisterwerk en schimmelvorming zijn zomaar even wat gevolgschades die direct te wijten zijn aan de lekkende kelders. Nog los van het verloren gebruiksoppervlak van kelders waar het water in staat en emotionele schade.

In principe is beton waterdicht. Wijlen Albert van den Hout (BDA Advies/ Dakenraad) heeft ooit eens de inmiddels befaamde uitspraak gedaan “beton is waterdicht tussen de scheuren”. Hiermee gaf hij aan dat de waterindringing meestal niet plaats vindt door het beton maar via naden, scheuren, dilataties, overgangen, doorvoeren , kimmen et cetera. Beton is van zichzelf waterdicht vanaf een dikte van 25 of 30 cm. Zeker met een hydrofuge om de poriën te sluiten wordt de beton onder controle gehouden.

Gemetselde kelders zijn mogelijk nog gevoeliger voor lekkage. Hier zal weliswaar veelal een gepleisterde laag zijn aangebracht om doordringing van grond- en zakwater te weren, maar pleisterwerk, metselwerk en metselspecie hebben een veel grotere capillaire werking dan beton.

Het achteraf opnieuw waterdicht maken van bestaande kelders vindt doorgaans plaats door injectie van de betonconstructie/of het aanbrengen van een waterdichte afwerking aan de binnenzijde. In veel gevallen is het uitgraven van de kelderwand en behandelen aan de buitenzijde immers simpelweg te kostbaar.

Aangebrachte SOLIDPROOF® PMMA coating

In Waalre is recent een lekkende betonnen kelder uit de jaren ‘70 voorzien van een nieuwe waterdichte laag van SOLIDPROOF® PMMA epoxy hars voor zowel de wanden als de vloer.

Allereerst is de betonnen ondergrond geschuurd en gereinigd en zijn enkele scheuren afgedicht door middel van injectie met een epoxy hars. Daarna is het beton in een betonprimer gezet. Hiertegen aan is de 2 componenten PMMA epoxy aangebracht met een roller waarbij direct een 160 grams polyestervlies wapeningsvlies is ingebracht. Het wapeningsvlies genereert een enorme weerstand tegen (trek)krachten door waterdruk van buitenaf en zorgt het voor de minimaal benodigde laagdikte van het systeem. Ook verhoogt het vlies de ponsweerstand van het systeem.

De SOLIDPROOF® PMMA coating levert een gegarandeerde blijvende waterdichtheid op tot 0,36 bar mits aangebracht door een erkend verwerker en volgens de voorschriften van de fabrikant uitgevoerd. 0,36 bar komt overeen met een waterkolom van 3,6 meter waterdruk.

Deze 10 jarige garantie op  een dergelijke hoge negatieve waterdruk laat zien wat met dit materiaal achteraf mogelijk is. Op het epoxysysteem wordt bij de wanden een nieuwe stuclaag aangebracht, en bij de vloer een cementdekvloer. Eventuele isolatie kan hierin worden verwerkt.

De levensduurverwachting van het materiaal is volgens de ETAG 005  klasse W3, gelijk aan 25 jaar. SOLIDPROOF® PMMA Detail V wordt uitsluitend geleverd aan erkend verwerkers. in bovengenoemd werk heeft OUCO BV uit Geldermalsen de uitvoering op zich genomen.

Uitvoerend bedrijf​: OUCO BV Geldermalsen​​​

Uitvoering​​: 2024

Omvang​​: 160 m2 wand en vloer

Product​​: SOLIDPROOF® PMMA DETAIL V

Leverancier ​​: EPDM PRODUCTS BV

​Zie voor meer informatie www.solidproof.nl