Dakwoorden, definities en begrippen

Selecteer een letter:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Gevonden woorden:

‘ECB’: afkorting van de kunststof ethyleencopolymerisaat bitumen.

‘Eenvoudig intensieve begroeiing’: aanduiding die soms wordt gebruikt voor tuindaken in een opbouwhoogte van 150 mm tot 200 mm.

‘Egalisatielaag’: in gebruiksdaken is de egalisatielaag een vervanging van de dragende laag en de bedding, speciaal bedoeld voor de vorming van een afschot bij dunne lagen van de opbouwconstructies in belastingklasse 1, in het bijzondere geval dat niet aan de minimale dikte van de dragende laag kan worden voldaan.

‘Eindschild’: het schuine dakvlak bij de korte gevel (kopgevel).

‘Elastische kit’: kit, die na het aanbrengen in belangrijke mate elastische (terugverende) eigenschappen behoudt.

‘EMAS-verordening’: uitgangspunt van deze verordening is dat de industriële bedrijven door de invoering van een milieuzorgsysteem, het auditen van het systeem en het uitbrengen van een milieujaarverslag worden gestimuleerd tot een continue verbetering van de milieuprestaties.

‘Energiedak’: een dak met voorzieningen die zonnewarmte of windenergie kunnen opvangen en doorgeven of opslaan.

‘Energielabel’: het energielabel geeft gebruikers de mogelijkheid de energetische kwaliteit van gebouwen met elkaar te vergelijken. De energetische kwaliteit van een gebouw wordt via een gestandaardiseerde methode berekend en uitgedrukt via de energie-index (EI). Een energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

‘Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)’: maat voor de energetische eigenschappen van een gebouw of een gedeelte van een gebouw inclusief gebouwinstallaties bij een bepaald gebruikersgedrag.

‘EP’: afkorting van epoxyhars.

‘EPC’: afkorting van energieprestatiecoëfficiënt.

‘EPDM’: afkorting van het synthetisch rubber ethyleenpropyleendieenmonomeer.

‘Eurocode’: eurocodes zijn een reeks Europese Normen (NEN-EN) voor het toetsen en berekenen van bouwconstructies.

‘Euroklasse’: Europees brandklassensysteem lopend van A1 t/m F. Een materiaal in klasse A1, het hoogst haalbare, mag zelfs niet gaan gloeien. Zie ook brandklasse.

‘EVA,E/VAC’: afkorting van de kunststof etheenvinylacetaat copolymeer.

‘Extensieve dakbegroeiing’: een begroeiing die zich ontwikkelt tot min of meer ecologisch stabiele plantengemeenschap, die zichzelf in stand kan houden met een minimum aan onderhoud. Over het algemeen betreft dit plantengemeenschappen, die bestaan uit vetplanten zoals sedums en droogteminnende kruiden en grassen, die ook van nature in een droog, schraal (arm) milieu voorkomen.

‘Extreme belasting’: waarde voor de veranderlijke belasting waarvan de kans op overschrijding gedurende de referentieperiode van de bouwconstructie klein is.