Circulair dak

Artikel delen

Circulair bouwen was tien jaar geleden nog een modekreet, maar inmiddels wordt er serieus werk gemaakt van het sluiten van de grondstofketen. Ook het kabinet zet volop in op circulair ondernemen. Met het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 heeft het kabinet in september 2016 de inzet van de Rijksoverheid gepresenteerd. Vervolgens is deze ambitie, een volledig circulaire economie in 2050, in januari 2017 breder onderschreven in het Grondstoffenakkoord door bedrijven, vakbonden, overheden, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële instellingen en vele andere maatschappelijke organisaties. Op dit moment staat de teller op meer dan 325 ondertekenaars.

Het is verheugend te zien dat dat de daken- en gevelbranche de circulaire handschoen ook heeft opgepakt. Ik noemde in de vorige uitgave van Dakenraad al de BIELSo-productielijn van Icopal waarmee bitumen kan worden gerecycled. In onder meer Deventer is alweer een nieuwe stap gezet: het aanbrengen van demontabele dakbedekking bij het circulaire pilotproject van Nexteria. Dit betreft een bedrijfsverzamelgebouw dat na oplevering volledig demontabel is, waardoor alle materialen herbruikbaar of recyclebaar zijn. Al in een vroeg stadium heeft initiator VDR Bouwgroep contact gezocht met Van Venrooy Dakbedekking om te brainstormen over circulair bouwen. “Belangrijk bij circulaire daken is dat ze niet alleen duurzaam zijn, maar ook demontabel worden opgebouwd”, aldus Sandra van Venrooy, commercieel manager Duurzame Daken, in deze Dakenraad. Gekozen is voor een dakconstructie die bestaat uit geprofileerde staalplaten, BioFoam® EPS-isolatieplaten en een mechanisch bevestigde Universal POCB-dakbedekking. “We vragen veel betrokkenheid van onze fabrikanten. Dat betekent ook de verantwoordelijkheid nemen om hun materialen na einde levensduur weer terug te nemen en het vervolgens op te nemen in hun productieproces”, zegt Van Venrooy.

Een volledig circulair dak vinden we ook in de experimentele wijk ‘De Realiteit’ uit de jaren tachtig in Almere. Van het demontabele weekendhuis Diogenes II uit 1985 is tijdens een opknapbeurt het dertig jaar oude EPDM-dak verwijderd voor onderzoek. Op de woning is een nieuwe demontabele EPDM-dakbedekking aangebracht. Grappig genoeg zou de woning eigenlijk alweer na vijf jaar worden afgebroken. Een heel vroeg voorbeeld van demontabel bouwen. Het wijkje werd echter al snel beschouwd als architectonische parel en moest bewaard blijven. De bewoners konden daarom de grond uiteindelijk in eigendom krijgen en er permanent gaan wonen.

De gevelbranche is eveneens volop bezig met circulariteit. “Circulariteit en milieu liggen onder een vergrootglas en zullen verder doorgevoerd gaan worden. Het zal niet stoppen bij afvalscheiding of hergebruik, maar veel verder gaan”, reageert Henk Zoontjens, manager technologie, Kwaliteit en Kennis bij de VMRG in deze uitgave. De gevelbranche heeft volgens de manager een plan opgesteld voor het opzetten van een eigen materiaalkringloop. Initiatiefnemers VMRG, VKG (Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie) en AluEco werkten hierin samen met een groot aantal partners die ook graag een circulaire geveleconomie van de grond krijgen en hierin willen deelnemen.

De circulaire economie komt er dus aan. En dat is hard nodig, zodat we onze volgende generaties niet opzadelen met bergen afval. Goed te zien dat de daken- en gevelbranche hierin voorop lopen. Ik wens u dan ook weer veel leesplezier!

Frank de Groot
Hoofdredacteur Dakenraad