Het dak en zijn doorbrekingen

Artikel delen

Gaandeweg kwamen we erachter dat, als we de ruimte onder onze daken licht en ruimte gaven, het wooncomfort werd vergroot. We kregen meer ruimte door het maken van dakdoorbrekingen, die we opvulden met een ander soort aan het dak verwante producten, zoals dakvensters en dakkapellen. Maar met de opkomst van luchtdicht bouwen bij nieuwbouw en renovatie creëren we ook een moeilijkheidsgraad in het bouwen van daken.

Tekst en beeld: Joost Stemkens, FIER Dakcontrol

Dat was mooi: met dakkapellen kregen we ruimte, licht en lucht zomaar in hetzelfde gebouw erbij. Hetzelfde gebouw werd verrijkt met meer woongenot. In de daken van eeuwen geleden werden dakkapellen gebruikt als gevelversiering, om meer aanzien te verkrijgen. Vooral bij stadhuizen en andere prominente gebouwen werden dakkapellen in een hellend dak gebouwd om de diversiteit in aaneengesloten gebouwen te vergroten. Een dakkapel bepaalde het aanzien en het silhouet van een pand. We ontdekten dat dakkapellen en ook dakvensters functioneel van toegevoegde waarde zijn voor een gebouw. Een ruimte onder het dak kon meer en beter worden benut als onderdeel van de woning of ander gebouw; dus niet alleen als opslag, maar ook om te leven of te werken.

Dakvensteraansluiting in een rieten dak. Zo moet het dus niet!

Luchtdicht bouwen

Maar met de opkomst van luchtdicht bouwen bij nieuwbouw en renovatie creëren we ook een moeilijkheidsgraad in het bouwen van daken. Onderbrekingen in een dakconstructie vergen aanpassingen om het geheel weer (in deze tijd) lucht- en waterdicht aan te sluiten. En hoe doen we dat? Hout op hout is niet dicht! Aansluiten in een hellend dak heeft aan de bovenzijde en aan de zijwangen van de dakkapel of het dakvenster aanvullende waterkering nodig.

Een brede dakkapel in aanbouw. Hoe gaan we dit isoleren en hoe maken we de aansluiting luchtdicht?

We hebben nu een gesprek met een klant of dakvensters noodzakelijk zijn (vooral in verband met het onderhoud) in een dak, waar de zolders alleen worden gebruikt als opslag. De vraag die moet worden gesteld is: hoe vaak bezoeken we een ruimte die direct onder het dak is gesitueerd, met als enige doel opslag? Vervolgens: hoe gemakkelijk is die ruimte te bereiken, bijvoorbeeld met een vaste of vlizotrap?
Natuurlijk zijn dakkapellen en dakvensters van toegevoegde waarde voor een woning. Waar we aandacht voor vragen, is de in- en opbouw van een dakvenster of dakkapel en het bijkomend onderhoud. Isoleer en maak de aansluitingen luchtdicht, maar kijk ook naar het gebruikersgemak en tref voorzieningen op of aan het dak om het dakvenster of de dakkapel te kunnen onderhouden.

Dakkapellen in een aan stadsgezicht: gebouwen onderscheiden zich.

Als bedrijf komen we in de praktijk legio dakkapellen en dakvensters tegen waar we vraagtekens zetten bij de verwerking. Ze maken niet waar wat de huidige bouw vraagt. Maar dat kan wel!