HET VESP MANIFEST

Artikel delen

Als bracheorganisatie dien je transparant te zijn naar je Stakeholders en Marktsegment, aldus de Verenigde EPDM Systeem Producenten (VESP) Al meer dan 25 jaar, sinds onze oprichting op 5 december 1995 is het juist voor de Vesp leden belangrijk onze kennis te delen. Resulterend in een inmiddels mooie marktpositie, waarbij nagenoeg ieder derde platte dak in België en ieder vijfde platte dak in Nederland met de hoogwaardige EPDM wordt afgedicht.

Om deze transparantie te onderstrepen hebben de leden ervoor gekozen een Manifest op te stellen.

Een document met 10 voorwaarden waaraan zowel de bestaande als eventueel nieuwe toetreders zich zullen houden.

Een document waar u ons aan kan houden en waarmee wij onderstrepen, aldus alle leden van de VESP, hoogwaardige producten, service en kennis te bieden.

Lees ons manifest op: https://vesp-epdm.com/manifest

Leden van de VESP op de afbeelding zijn:
Staande van links: Benno Nijenhuis (Carlisle CM Europe), Jan Wulleman (Sealeco), Hans ter Horst (Carlisle CM Europe), Geert-Jan Vogels (Mawipex), Sylvie Baelen (VMBS), Koen de Landsheere (Firestone), Filip Biesmans (CPE).
Knielend: Edwin van Dijk (Sealeco), Pieter van Beek (directeur Vesp) Ontbrekend op de foto: Bart van Beek (Van Beek EPDM) en Ronan Felix (Firestone)

MANIFEST

1 Wij voldoen met onze producten aan alle wettelijke eisen en  voorschriften die van toepassing zijn in de Benelux.
Alle producten zijn minimaal voorzien van een CE certificering.
2 Wij zijn in het bezit van een geldig KOMO en/of ATG attest voor de aangeboden EPDM-daksystemen.
3 Wij beschikken over een organisatie om opleidingen te verzorgen voor verwerkers en om assistentie te verlenen op projecten om op die manier er voor te zorgen dat de verwerking van de aangeboden EPDM producten geschiedt op een kwalitatief hoogstaande wijze.
4 Wij zorgen er voor dat onze opleidingen van een kwalitatief hoog niveau zijn en bij voorkeur worden erkend door Constructiv (B), HIBIN (NL), Sociaal Fonds Bikudak (NL), Confederatie Bouw (B) of een vergelijkbare instantie.
5 Wij nemen initiatieven ter promotie van EPDM in al zijn toepassingen in relatie tot het gevoerde assortiment; dak, gevel en geo.
6 Wij promoten en bevorderen EPDM toepassingen op basis van  technisch en wetenschappelijk onderzoek (o.a. op gebied van duurzaamheid).
7 Wij zijn bedrijven die financieel gezond zijn en hun financiële verplichtingen kunnen nakomen.
8 Wij doen constant inspanningen om de aangeboden daksystemen zo duurzaam mogelijk te maken. De bedrijven besteden zorg aan het milieu en streven continu naar een zo laag mogelijke uitstoot van broeikasgassen.
9 Wij gaan strikt vertrouwelijk om met de strategisch belangrijke informatie die vanuit de VESP verkregen wordt en gebruiken die informatie uitsluitend ter bevordering van de afzet van EPDM in de Benelux.
10 Wij houden ons aan alle wettelijke regels die van toepassing zijn in de Benelux, dus ook aan de wetten met betrekking tot consumentenbescherming en vrije mededinging.