Dakwoorden, definities en begrippen

Selecteer een letter:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Gevonden woorden:

‘IFD’: Industrieel, Flexibel en Demontabel. Een geïntegreerde benadering van ontwerpen en bouwen. Duurzaam bouwen wordt daardoor op verschillende terreinen benaderd, waardoor het gebouwsysteem in de bouwfase, beheerfase en sloopfase energie- en materiaalextensief zal zijn.

‘IIR’: afkorting van butylrubber (isobuteenisopropeen copolymeer).

‘Intensieve dakbegroeiing’: een dakbegroeiing waarbij het noodzakelijk is voor de instandhouding van de beplanting (uitgebreid) onderhoud te plegen. Voor dit onderhoud moet men denken aan water geven, snoeien, bemesten, onkruid wieden enzovoort.

‘Inwendige condensatie’: treedt op in de dakbedekkingsconstructie waar de maximaal mogelijke waterdampconcentratie is bereikt, zodat verdere toevoer van waterdamp tot condensatie leidt.

‘Isolatiemateriaal’: de primaire functie van isolatiemateriaal is het thermisch isoleren van een (dak)constructie. Daarnaast kan het isolatiemateriaal bijdragen aan de geluidsisolatie.

‘Isolatiepaneel’: al dan niet zelfdragend dakpaneel bestaande uit een vaste (al dan niet samengestelde) plaatconstructie met een Rc-waarde van ten minste 6 m2•K•W-1.