In één oogopslag zicht op 6.500 asbestdaken

Artikel delen

Vanaf 2025 geldt een verbod op asbestdaken. Voor die tijd moeten inwoners en ondernemers geïnformeerd worden over de nieuwe regelgeving en moeten zij hun asbestdaken saneren. Een forse opgave die aandacht vraagt, want de sloop van asbest moet zorgvuldig gebeuren. De inventarisatie die Omgevingsdienst IJmond uitvoerde voor haar vijftien gemeenten zorgt voor een vliegende start.

Afgelopen maanden inventariseerden Omgevingsdienst IJmond alle asbestverdachte daken in haar werkgebied. Aan de basis van deze inventarisatie lag de al beschikbare (historische) informatie, maar ook informatie van onze inspecteurs die dagelijks buiten zijn. Herbert Dekkers, strategisch beleidsadviseur bij Omgevingsdienst IJmond: “De gekozen aanpak zorgde ervoor dat de inventarisatie binnen de bestaande formatie en begroting bleef. Een dubbele winst voor onze gemeenten. Uiteindelijk gaat het nu om 6.500 daken, van Uitgeest tot Heemstede, van Velsen tot Edam-Volendam, die gelabeld zijn als asbestverdacht.”

Signaleren

“Wij zijn op straat, in de wijk en op de bedrijventerreinen aanwezig vanuit onze wettelijke taak toezicht en handhaving. Vanuit onze observaties signaleren en registreren wij de informatie die voor gemeenten belangrijk is. Zo creëren wij meerwaarde voor onze gemeenten”, geeft Herbert Dekkers aan. Door actief de toezichtteams te stimuleren dit signaleringsaspect mee te nemen, heeft Omgevingsdienst IJmond de unieke mogelijkheid gehad deze inventarisatie aan te bieden aan haar gemeenten. Via gisviewer.odijmond.nl kan de inventarisatie ingezien worden.

Informeren eigenaren

Voor gemeenten is het nu inzichtelijk hoe groot de opgave is. De volgende stap is het informeren van de eigenaren. “Hoe langer je wacht met het informeren en betrekken van inwoners bij het verbod, hoe lastiger het wordt voor ze om een dak te vervangen. De kosten voor dak vervanging lopen op tot duizenden euro’s. Je wilt voorkomen dat eigenaren ineens met hoge kosten worden geconfronteerd en misschien wel kiezen voor illegale asbestsanering. Door als gemeenten op tijd te beginnen met deze opgave willen we eraan bijdragen dat eigenaren gebruik maken van gecertificeerde bedrijven, de sloop niet zelfstandig gaan oppakken en dat asbest correct wordt afgevoerd.”

Collectieve sanering

We zijn gestart met het informeren van eigenaren van de asbestverdachte daken via een brief. Op het programma staan ook informatieavonden. Het doel van deze bijeenkomsten is om met elkaar in gesprek te gaan en de samenwerking op te zoeken. Denk daarbij aan collectieve saneringen. Maar het biedt ook de ruimte om de eigenaren te informeren over de kansen die de werkzaamheden bieden om direct te kiezen voor de installatie van zonnepanelen.

Inventarisatie

Omgevingsdienst IJmond is met het afronden van deze inventarisatie één van de eerste omgevingsdiensten die dit voor hun gemeenten inzichtelijk heeft gemaakt. Niet alleen zijn de daken door toezichthouders van Omgevingsdienst IJmond geïnventariseerd op asbestverdacht, ook andere elementen zijn direct meegenomen. Daarbij gaat het om het soort gebouw, bijvoorbeeld schuur of woning, of het gebouw nog in gebruik is en in welke staat van het dak verkeerd. Het dakoppervlak en of de ondergrond hard of zacht is, is ook meegenomen. Omgevingsdienst IJmond neemt zo het initiatief om de leefomgeving veilig te houden.