Hoofdredacteur en dakenraadgever Albert F. van den Hout overleed maandag 20 maart jl. plotseling aan een hartstilstand.
Naast het verwerken van dit enorme verlies wordt hard gewerkt om de kwaliteit van DAKENRAAD te waarborgen.

Een belangrijk deel van Albert zijn analoge dakkennis en het Dakenraadarchief blijft toegankelijk in het digitale kennisplatform van DAKENRAAD.

De eerstvolgende editie van DAKENRAAD (nr. 137) zal waarschijnlijk enige vertraging oplopen.
In dat nummer zal worden stilgestaan bij zijn leven en wat hij voor de dakenbranche mocht betekenen.
Een ieder die een bijzondere herinnering of anekdote wil delen, wordt van harte uitgenodigd dit te mailen naar info@dakenraad.nl, ook afbeeldingen met korte tekstjes zijn welkom.

De advertentie-exploitatie is in handen van Nederlandse HandelsUitgaven BV (bekend van o.a. vakblad BouwTotaal).
Contact: telefoon: 0570 - 861 007 of e-mail: a.lardinois@handelsuitgaven.nlWelkom bij Uitgeverij DAKENRAAD


DAKENRAAD is het vakblad met vrijwel alle relevante informatie over het bouwdeel dak. De redactionele formule is herkenbaar door vaste bakens. Alle fasen van het bouwproces komen aan bod: van Ontwerp & Regelgeving tot Geschiedenis & Achtergrond.

Dit gebeurt door een mix van praktische wetenschappelijke informatie en human interest, inzichtelijk vormgegeven en prachtig gepresenteerd.

Dit heeft niet alleen geleid tot een breed draagvlak bij de doelgroep, maar tevens tot een zodanig hoog inhoudelijk niveau, dat artikelen uit DAKENRAAD regelmatig worden gebruikt als referentie.

DAKENRAAD wordt verspreid in een oplage van ruim 7.000 exemplaren en bereikt met meelezers iedere twee maanden zo'n 15.000 lezers.


Adverteren?
De advertentie-exploitatie is in handen van Nederlandse HandelsUitgaven BV (bekend van o.a. vakblad BouwTotaal).
Contact: telefoon: 0570 - 861 007 of e-mail: a.lardinois@handelsuitgaven.nl
Bekijk onze technische informatie en tarieven voor 2017.


Als u wilt reageren op artikelen uit DAKENRAAD of op gebeurtenissen in de dakenbranche is dat mogelijk in de rubriek 'Platform'. Heeft u interessante product- of bedrijfsinformatie dan kan DAKENRAAD daar aandacht aan besteden in de rubrieken: 'Mensen & Zaken rondom daken' en 'Van fabrikanten en leveranciers' .