Nieuwsbrief
Wilt u in de toekomst de nieuwsbrief van DAKENRAAD digitaal ontvangen? Vul uw
e-mailadres in en ontvang met regelmaat relevante informatie in uw mailbox.
Planning 2018
uiterste inzenddatum
verschijningsdatum
persberichten e.d. advertentiemateriaal
Dakenraad 143     27 maart 2018 5 april 2018 26 april 2018

Klik hier voor alle aanleverdata.


Nieuw e-mailadres voor redactiezaken
Om de informatiestromen beter te reguleren heeft de redactie van Dakenraad een eigen e-mailadres gekregen: redactie@dakenraad.nl. Dit e-mailadres is de beste plek voor het inzenden van persberichten, nieuwsbrieven, artikelsuggesties, uitnodigingen voor evenementen enzovoort.
Het bekende e-mailadres info@dakenraad.nl is nu voorbehouden aan Ankh Brandt van de uitgeverij. Dit e-mailadres is bedoeld voor alle zaken rond adverteren, abonneren en verzending, evenals het opvragen van (extra) nummers van Dakenraad en dergelijke.


Vakblad DAKENRAAD
DAKENRAAD is het vakblad met vrijwel alle relevante informatie over het bouwdeel dak. De redactionele formule is herkenbaar door vaste bakens. Alle fasen van het bouwproces komen aan bod: van Ontwerp & Regelgeving tot Geschiedenis & Achtergrond.

Dit gebeurt door een mix van praktische wetenschappelijke informatie en human interest, inzichtelijk vormgegeven en prachtig gepresenteerd.

Dit heeft niet alleen geleid tot een breed draagvlak bij de doelgroep, maar tevens tot een zodanig hoog inhoudelijk niveau, dat artikelen uit DAKENRAAD regelmatig worden gebruikt als referentie.

DAKENRAAD wordt verspreid in een oplage van ruim 7.000 exemplaren en bereikt met meelezers iedere twee maanden zo'n 15.000 lezers.


Adverteren?
Wilt u informatie over adverteren in DAKENRAAD? Belt u met 0416-391906 of mail naar info@dakenraad.nl. Bekijk onze technische informatie en tarieven voor 2018.


Als u wilt reageren op artikelen uit DAKENRAAD of op gebeurtenissen in de dakenbranche is dat mogelijk in de rubriek 'Platform'. Heeft u interessante product- of bedrijfsinformatie dan kan DAKENRAAD daar aandacht aan besteden in de rubrieken: 'Mensen & Zaken rondom daken' en 'Van fabrikanten en leveranciers' .