Ingangsdatum 1 januari 2020 BENG niet haalbaar

Artikel delen

De software NTA 8800 voor de berekening van de BENG-indicatoren is pas vierde kwartaal 2019 gereed. Een ambtenaar van het ministerie van BZK heeft desgevraagd laten weten dat de ingangsdatum van 1 januari 2020 voor BENG-regelgeving daardoor niet meer haalbaar is. De Lente-akkoord partijen hadden eerder al om uitstel gevraagd. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend.

Vanaf 1 januari 2020 zouden er nieuwe energieprestatie-eisen gaan gelden voor nieuwbouw. Na twintig jaar nemen we dan afscheid van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Daarvoor in de plaats komt een nieuwe bepalingsmethode die is vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak: NTA 8800. Deze methode moet voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). Een eerste (interne) versie van de methode is in januari 2018 afgerond (90%-versie) en vormde de basis voor een kostenoptimaliteitsonderzoek in 2018 naar de definitieve eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG).

Op 1 oktober 2018 hadden de Lente-akkoord partijen (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) al een brief gestuurd aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) omdat zij vrezen dat de BENG rekenpakketten te laat beschikbaar komen. Er is aan de minister gevraagd om ruim op tijd duidelijkheid te geven over de ingangsdatum van de BENG-eisen, waarbij een periode van ten minste zes maanden werd gevraagd tussen beschikbaar komen van de NTA softwarepakketten en de wettelijke ingangsdatum. Inmiddels is duidelijk dat de software pas eind van dit jaar gereed is.

Softwarebouwers geven openheid

Minister Ollongren gaf in een Algemeen Overleg Energiebesparing/Energieprestatie van gebouwen op 21 februari naar aanleiding van een vraag van Kamerlid Ronnes al aan: “Ik zeg tegen de heer Ronnes dat het belangrijk is dat de software tijdig gereed is. Dat is zeker ook het streven. Ik meen dat die zes maanden tevoren gereed moet zijn.”

Op 2 april 2019 is door de softwarebouwers van UNIEC en Enorm (DGMR Software BV en Earth Energie Advies BV) een persbericht uitgebracht, waaruit duidelijk wordt dat de twee grootste softwarebouwers hun krachten hebben gebundeld. Zij denken dat UNIEC 3, met de NTA 8800 software, pas in het vierde kwartaal van 2019 kan worden gevalideerd en geattesteerd. Op de website van UNIEC 3 staat over de planning: ‘Hierdoor beschikt u per 1 januari 2020 over perfecte software om uw (Bijna) Energie Neutrale Gebouwen te kunnen berekenen.’

Het is daardoor duidelijk dat de software niet zes maanden vóór 1 januari 2020 gereed is. De Lente-akkoord partners hebben daarom tijdens de NTA 8800 Programmaraad van 16 april aan de aanwezige ambtenaar van BZK gevraagd om duidelijkheid te scheppen. Hij liet weten dat het géén 1 januari 2020 wordt, maar dat over een nieuwe datum nog niets te zeggen is. De datum zal tenminste zes maanden voor inwerkingtreding worden gecommuniceerd. In het traject is zorgvuldigheid het belangrijkst. Minister Ollongren komt in juni 2019 met een Kamerbrief over de BENG-eisen en de planning naar buiten.
Voor de duidelijkheid: tot de inwerkingtreding van de BENG-eisen kunnen de huidige Nederlandse normen nog gewoon worden gebruikt, zoals NEN 7120 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’, NEN 8088 (Bepalingsmethode ventilatie en luchtdoorlatendheid gebouwen) en NEN 1068 (Rekenmethode thermische isolatie van gebouwen).

Schade voor energieadviseurs

FedEC, vereniging van energieadviseurs, legt de schuld van het uitstel neer bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Wanneer BZK dit reëler en beter zou hebben geregeld had dat een hoop schade gescheeld. Iedereen heeft aangegeven dat de NTA 8800 meer tijd nodig had, maar het ministerie drukt het toch door”, zegt FedEC-voorzitter Isabelle Sternheim. Ze wijst op de schade voor beginnend adviseurs en opleiders. “Veel beginnend adviseurs hebben aangeraden om te wachten tot het derde kwartaal, omdat dan de opleidingen voor de NTA 8800 zouden starten.” Als de invoering van de NTA 8800 wordt uitgesteld dan lopen de cursisten ook vertraging op.

Meer informatie: www.lente-akkoord.nl