Introductie ZinCo Climate Roofs app

Artikel delen

Afgelopen week is op het monumentale pand van de Doelen in Rotterdam de Climate Roofs app onthult door ZinCo Benelux, systeemproducent van begroeide en inmiddels multifunctionele daken. Het dak van concert- en congresgebouw de Doelen is halverwege 2022 voorzien van een nieuwe drukvaste isolatie van cement gebonden EPS en Derbigum dakbedekking waarbij 2.600 m² bedekt is met groen.  De waterberging op het dak heeft een capaciteit van 2000 badkuipen, rond de 225 m³ waterberging. Het was indertijd de eerste keer dat een groot gemeentelijk gebouw en rijksmonument in het hart van de stad Rotterdam een multifunctioneel dak van deze omvang heeft gekregen. 

Wateropvang, groen en biodiversiteit

Bijzonder aan het groen blauwe dak op de Doelen is de grote variatie aan planten op het dak. Het beplantingsplan bestaat uit verschillende soorten inheemse kruiden, bollen, siergrassen, planten en heesters. Er zijn vijf insectenhotels geplaatst waarbij de begroeiing bijen, vlinders en vogels aantrekken. Het groen draagt zo bij aan meer biodiversiteit in de stad.

Onder de beplanting is een systeem met retentiekratten aangebracht, waarin regenwater wordt opgeslagen. Het water wordt afgevoerd tijdens regenbuien en bij droogte gebruikt om de beplanting op het dak van water te voorzien. ZinCo Benlux is indertijd betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit retentiedak.  Zo wordt de stad voorbereid op het veranderende klimaat en wordt voor een duurzaam waterbeheer gezorgd. Met veel elektronische snufje is het dak indertijd ingericht. Sensoren voor de meting van hoeveelheden water, gecombineerd met mogelijkheden om het retentiedak onder water te laten staan en uiteraard weer open te zetten wanneer daar de noodzaak voor is. Verder nog temperatuur metingen op verschillende plaatsen waarbij ook gelijk de waterstand wordt gemeten.

Al deze hoogwaardige elektronische hulpmiddelen zijn nu overzichtelijk gekoppeld in een app voor opdrachtgevers met een ZinCo retentiedak. Middels een inlog kom je in de app waarbij het project kort is beschreven. De opgeslagen hoeveelheid regenwater wordt gemeten en getoond. Het restant vrije ruimte wordt in kubieke meters aangegeven met de huidige waterstand Hier wordt en de daktemperatuur, de omgevingstemperatuur en de verwachte neerslag in millimeters iedere dag aangegeven. De app staat in verbinding met het weerbericht op die specifieke plaats.

Als er maatregelen nodig worden geacht naar aanleiding van de gewijzigde situatie kan het elektronisch aangestuurde retentiedak automatisch wijzigingen doorvoeren. Ook kan een ieder die toestemming heeft om zelf aan de knoppen te draaien middels de app gegevens belangrijke maatregelen nemen zoals het verder leeg laten lopen van het dak bij zware vrieskou op komst.

Tijdens de perspresentatie werd ook het ‘ZinCo’s platdakbier’ geïntroduceerd. Een vervanging van het originele pannenbier bij het vieren van het hoogste punt nu bij het realiseren van een retentiedak. Voor meer informatie is op 15 november de mogelijkheid om Daken & Zaken op de Expo te Houten stand 004,  ZinCo benelux te bezoeken.

entreekaarten: https://www.eventpartners9.nl/tickets/event/daken-en-zaken-2023

Proost, op de ZinCo’s retentiedaken app!