Jan Weijers kijkt terug voor de toekomst

Artikel delen

Dit verhaal gaat over Jan Weijers, directeur van Weijerseikhout uit Groesbeek. De zeventiger heeft een bijzondere loopbaan achter zich, met als één van de hoogtepunten meer dan 25 jaar voorzitterschap van branchevereniging Het Hellende Dak. Jan Weijers is terecht lid van de Redactieraad van Dakenraad. In de komende edities gaat hoofdredacteur Frank de Groot met hem in gesprek om zijn kennis en ervaring voor de huidige en toekomstige generaties vast te leggen.

Tekst: Pieter de Mos
Beeld: Weijerseikhout

Jan Weijers kan bogen op een lange en inspirerende loopbaan, die zestig jaar geleden begon in Groesbeek. Daar was zijn vader – ook een Jan – actief als pannenlegger bij een aannemer, met een schamele verdienste van 10 gulden per 1.000 gelegde dakpannen. Het was zwaar werk voor weinig geld en de toen 17-jarige zoon Jan wilde het maar al te graag anders doen. Terugkijkend zegt hij daarover: “Ik wilde niet enkel dakpannen leggen, maar complete daken maken”. Daarvoor was het nodig om zelf pannen te kunnen inkopen, hetgeen in die tijd verre van gebruikelijk was. De komst van de betondakpan bleek een opening te bieden. Binnen de kortste keren was het familiebedrijf aan het floreren. Het was het begin van een loopbaan die pieken en dalen zou kennen, maar die vooral met hart voor het dak en het vak werd doorlopen en nog altijd op dezelfde wijze wordt beleefd.

Zoon Lars heeft dat gevoel met de paplepel ingegoten gekregen en nam in 2008 de dagelijkse leiding over. Vader Jan richt zich tegenwoordig vooral op de financiële kant van het bedrijf. Hij gaat daarmee een beetje terug naar zijn jeugd, toen hij de opleiding tot accountant volgde en op vrijdagmiddag thuis de administratie deed.

Voorzitter Het Hellende Dak

In 1971 nam Jan het bedrijf van zijn vader over. Als ondernemer onderkende hij de noodzaak van samenwerking en krachtenbundeling. Een groot deel van de professionalisering van de hellende-dakenbranche in de afgelopen decennia is door zijn inzet gerealiseerd.

Die professionalisering begon begin jaren tachtig van de vorige eeuw met de oprichting van Schubdak, de voorloper van Het Hellende Dak, die door economische tegenslag al enkele jaren later werd opgeheven. In 1987 kwam er een herkansing, toen op verzoek van de toenmalige dakpannenfabrikant RBB (Redland, Braas, Brederode) branchevereniging Het Hellende Dak kon worden opgericht. Jan was één van de oprichters en hij zou er 27 jaar lang voorzitter van zijn. In 2012 zou hij de voorzittershamer overdragen, maar door alle perikelen rond de cao Hellend Dak bleef hij langer aan, zodat hij uiteindelijk pas in 2014 als voorzitter werd opgevolgd door Piet Jacobs. Die cao Hellend Dak kan hij, tevreden terugblikkend, als zijn wellicht grootste wapenfeit beschouwen. Wat (ook) hem helaas niet lukte, was om van hellend en plat dak één vereniging te maken. Hij kan zich troosten met de gedachte dat het ook vandaag de dag nog een behoorlijk lastige opgave zou zijn. Wat wel lukte in zijn tijd als voorzitter van Het Hellende Dak, was de oprichting van Aannemersfederatie Nederland, de landelijke koepel van brancheorganisaties die hij mede bestuurde.

Sporen verdiend

Dat Jan als bestuurder zijn sporen dubbel en dwars heeft verdiend, is overduidelijk. Zo was hij ook lange tijd voorzitter van de IFD, de Internationale Federatie Dakdekkers, een organisatie met afdelingen in 17 landen, waarvan de grootste fabrikanten lid zijn. Jan was verder nauw betrokken bij Arbouw, Pensioenfonds Bouw, de AVBB (nu Bouwend Nederland) en de Stichting Opleiding Hellende Daken.
Knap is dat al die ‘externe’ aandacht niet ten koste ging van zijn eigen bedrijf. Niet dat hij daar geen tegenslag heeft gekend, integendeel. Zoals het vele ondernemingen in ons land verging: 2008 was een topjaar, 2009 een rampjaar. Met een faillissement in 2011 als eindresultaat.

Dat alles was een gevolg van de wereldwijde financiële crisis. Inmiddels gaat het Weijerseikhout gelukkig weer voor de wind, mede door accentverschuivingen, zoals de groeiende aandacht voor zonne-energie en isolatie, renovatie van de bestaande woningvoorraad en niet te vergeten de vervanging van asbestdaken. Kortom, genoeg om dagen over te kunnen vertellen. We kunnen niet wachten.

HHD onderdeel Vereniging Gebouwschil Nederland (GNL)

Branchevereniging Het Hellende Dak (HHD) heeft inmiddels meer dan honderd leden die in heel Nederland en een beetje in België zijn te vinden. De leden zijn voornamelijk dakdekkersbedrijven die zich bezighouden met het aanbrengen van hellende daken en schubvormige dakbedekking. De vereniging kijkt niet alleen naar de technische kant van het dakdekken, maar met name ook naar de sociaaleconomische aspecten. Het Hellende Dak heeft jaren gestreden voor een eigen cao, die in 2011 realiteit werd. In de met vakbond LBV afgesloten cao doen ook De Rietdekkersfederatie en de Nederlandse Vereniging van Leidekkers mee.

Begin vorig jaar werd een nieuwe stap gezet. Samen met Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM) en Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV) fuseerde Het Hellend Dak tot de Vereniging Gebouwschil Nederland (GNL). Die fusie werd noodzakelijk door de marktverschuiving van product- naar conceptdenken. Opdrachtgevers vragen steeds vaker om totaaloplossingen.