Jubileumeditie Landelijke Asbest Praktijkdag

Artikel delen

De al weer tiende Landelijke Asbest Praktijkdag komt er aan en hij belooft extra spannend te worden. Het thema is namelijk: ‘Turbulente tijden: op weg naar risicogestuurd werken’. De door Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch georganiseerde jubileumeditie wordt op donderdag 16 mei gehouden in Hotel Van der Valk aan het Bastion in Veenendaal, goed te bereiken vanaf de A12.

Het Nederlands asbestbeleid bevindt zich in een turbulente fase. Uit recent onderzoek komt naar voren dat bepaalde asbesttoepassingen verantwoord in een lagere risicoklasse kunnen komen. Er is discussie in de markt over innovaties, validaties en de rol van bedrijfsleven en overheid bij valideren. De plannen van de staatssecretaris van SZW, zoals verwoord in de brief van 2018 aan de Tweede Kamer, geven richting maar nog geen duidelijkheid over de aanpassingen. Moties van de Tweede Kamer stimuleren het kabinet om risicogestuurd werken een stimulans te geven. Borging en toezicht bij verwijderen is hierbij een terecht issue, maar oplosbaar zoals diverse sprekers zullen betogen.

Tijdens de tiende editie van de Landelijke Asbest Praktijkdag komen deze en veel andere actuele ontwikkelingen bij de aanpak van asbest aan bod. Wilt U ook in één dag weer helemaal op de hoogte zijn, kijk dan op www.asbestpraktijkdag.nl. Daar vindt u een uitgebreid programma en uiteraard de mogelijkheid om u aan te melden.