KENNISDAG | Blauwe daken, save the date 7 september

Artikel delen

Er is een toenemende zorg vanuit overheden rondom de waterafvoer in bebouwde gebieden. De recente extreme regenbuien en wateroverlast in Limburg onderstrepen nog maar eens dat deze zorg volledig terecht is. Waterschappen en overheden zoeken naar oplossingen om regenwater deels op te slaan en gefaseerd af te voeren of opnieuw te gebruiken. Een dwingend instrument dat hiervoor wordt ingezet is de watertoets en de daaruit vloeiende waterparagraaf. Daaruit vloeit vaak de verplichting voort dat op het dak een berging van 60 mm (in 2025 waarschijnlijk 120 mm!) Ên een gecontroleerde afvoer van hemelwater wordt gerealiseerd.

Deze blauwe daken staan centraal in de kennisdag die BDA Dak- en Gevelopleidingen op 7 september rond dit thema organiseert.

Meer informatie:
📍 dinsdag 7 september, Gorinchem van 9:30 – 16:30 uur
👉 Aanmelden: www.bdaopleidingen.nl