Kimmenade Nederland kondigt doorstart aan als De Kimm Nederland B.V.

Artikel delen

Kimmenade Groep is verheugd te kunnen meedelen dat er een officiële doorstart van haar activiteiten heeft plaats gevonden per 1 november, onder de nieuwe bedrijfsnaam De Kimm Nederland B.V. Mark van der Vennen en Wim Beekwilder, voormalige directieleden van de Kimmenade Groep, treden op als de nieuwe bestuurders van De Kimm. Dit in nauwe samenwerking met de nieuwe investeerder 819 Capital Partners samen met de begeleiding van Catapult Corporate Finance.

Met een team deskundigen vanuit de 100 jaar ervaring in dakrenovatie en betonafdichting, zet De Kimm haar traditie voort en bouwt verder op de bestaande kennis. Daarnaast streeft het nieuwe bedrijf naar innovatie en duurzaamheid om hun aanwezigheid op de internationale markt verder uit te breiden en ziet met vertrouwen uit naar de toekomst. Het bedrijf gaat in afgeslankte vorm en geeft aan dat niet alle medewerkers automatisch over gaan naar het nieuwe bedrijf.

“Wij willen alle klanten, medewerkers en leveranciers bedanken voor hun steun en vertrouwen om deze doorstart mogelijk te maken. Alle lopende projecten en contracten zullen van rechtswege opnieuw met alle relaties besproken en bekeken worden. Wij doen ons uiterste best om alle projecten zo goed mogelijk in kaart te brengen en samen met u te kijken naar de best mogelijke oplossing,” aldus Mark van Vennen en Wim Beekwilder.

Investeerder 819 Capital Partners biedt De Kimm actieve ondersteuning bij haar nieuwe bedrijfsvoering en verdere uitbouw van de onderneming in financiën en kennis. Met een team bestaande uit oud-ondernemers, ex-accountancy en voormalig corporate finance specialisten, wordt het management van de Kimm actief ondersteund in deze doorstart.

Het hoofdkantoor blijft op hetzelfde adres gehandhaaft: de Vossenbeemd 11, 5705 CL Helmond

Voor al uw vragen kunt u contact met het nieuwe team via info@kimmenade.com