Kiwa BDA Testing levert eerste snijafval aan voor toekomstige circulaire Bitumen dakbaan

Artikel delen

Vanuit Gorinchem is de eerste volle Big Bag met snijafval en testrollen bitumen vertrokken naar het verzameldepot van Bitumen Recycling Nederland (BRN). Kiwa BDA Testing doet mee aan het pilotproject van Pro Bitumen en is bezig met een aparte inzameling van alle schone bitumen restmaterialen. Deze materialen worden vaak ingezet voor o.a. windtesten en andere testen vanuit CE markering of testen voor een KOMO® attest-met-productcertificaat.  De eerste 500 kilo is nu onderweg naar de eindbestemming waar alle snijafval wordt bekeken, onderzocht en vershredderd. Het loopt goed met de aparte inzameling van de restanten van allerhande bitumen dakbanen die gebruikt zijn vanuit Kiwa BDA Testing. Ook de tweede bijna volle big bag zal binnenkort zijn route gaan maken naar de uiteindelijke productie van circulaire bitumen in Nederland of Belgie. Transporteur van Wijk heeft deze week de lading opgehaald.

Bitumen Recycling Network

Overweging

Bitumen is een thermoplastisch materiaal en door haar inerte eigenschappen en het feit dat het nauwelijks veroudert zeer geschikt voor recycling. Door de bijzondere moleculaire structuur hoeven bij recycling geen molecuulketens te worden verbroken. Daarom zijn bitumineuze bouwstoffen (zoals asfalt) eigenlijk al de meest gerecyclede bouwproducten in de wereld. Bitumen kunnen bijna oneindig gerecycleerd worden gezien het niet verbreken van de molecule ketens tijdens dit proces.

Met dit initiatief realiseert men een circulaire aanpak. Dit houdt in dat de opgehaalde nieuwe snijresten in nieuwe rollen worden verwerkt. Een volledig hergebruik in de originele toepassing is de beste methode van recycling, beter dan downcycling waar men stoffen in een minderwaardig product hergebruikt.

Het kunnen hergebruiken van nieuwe snijresten is mogelijk dankzij een doorontwikkeling van de technieken om productieverliezen te herwerken. Hier is de laatste jaren door de bitumen waterdichtingsindustrie stevig onderzoek naar gedaan. Dit maakt deze verdere stap in het verwerken van nieuwe snijresten mogelijk. In de nabije toekomst zal ook het verwerken van bitumineuze slooprestanten worden opgenomen in dit gezamenlijk initiatief.

De deelnemende producenten van Pro Bitumen krijgen op die manier kwalitatief goed materiaal voor hergebruik binnen, terwijl de dakbedekkingsbedrijven en Kiwa BDA Testing besparen op de kosten van het in de mix afvoeren via een afvalcontainer. Met elkaar leveren we een bijdrage aan de circulaire economie.

Sanctiebeleid

Om het proces tegen zo laag mogelijke kosten mogelijk te maken is het van belang dat de kwaliteit van de in te nemen nieuwe snijresten voldoet aan de richtlijnen. Elke in te nemen big bag is traceerbaar. Indien bij de verwerking blijkt dat de kwaliteit van de nieuwe snijresten niet voldoet wordt een sanctie opgelegd. De eerste maal is dat een waarschuwing; bij een volgende overtreding binnen een jaar na de waarschuwing volgt een boete.