Dakwoorden, definities en begrippen

Selecteer een letter:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Gevonden woorden:

‘Lamellendak’: dak waarin met behulp van zonnecollectoren het zonlicht direct wordt omgezet in warmte. De basis van een lamellendak is een stelsel van warmtewisselaars.

‘Langskap’: zadeldak dat parallel met de voorgevel loopt.

‘Langsschild’: het schuine dakvlak aan de zijde van de lange gevel.

‘LCA’: LevensCyclusAnalyse

‘LDPE’: afkorting van de kunststof lage dichtheid polyetheen.

‘Leihaak’: haak van messing of rvs, waarmee dakleien aan de onderconstructie worden bevestigd.

‘Levensduur’: de levensduur is de periode waarin – met inbegrip van technische maatregelen -de waterdichtheid blijft bestaan.

‘Lichttoetredingsfactor’: geeft de verhouding tussen de binnenkomende en de opvallende zichtbare zonnestraling bij een loodrechte invalshoek op een glasvlak.

‘Lijnvormige thermische brug’: deel van een uitwendige scheidingsconstructie waar de isotherm van de laagste binnenoppervlaktetemperatuur een rechte lijn vormt.

‘Losagne’: Ruitvormig zinken dakbedekkingselement dat met klangen aan het dakbeschot wordt bevestigd.

‘Losagne’: Ruitvormig zinken dakbedekkingselement dat met klangen aan het dakbeschot wordt bevestigd.

‘Losangedak’: metalen dak van zink of koper waar de losanges in een ruitvorm over elkaar liggen. Losanges worden met klangen aan de onderconstructie bevestigd.

‘Luchtdichtheid’: mate waarin lucht wordt tegengehouden onder invloed van een luchtdrukverschil tussen binnen- en buitenzijde van een bouwdeel.

‘Luchtdoorlatendheid’: eigenschap van een te beschouwen object om lucht door te laten, indien over beide zijden een luchtdrukverschil aanwezig is.

‘Luifeldak’: een dakvlak dat als bescherming tegen regen of zonnestraling boven een open ruimte is geplaatst. Bijvoorbeeld de entree van een gebouw, een overkapping van een perron of tribune.