Dakwoorden, definities en begrippen

Selecteer een letter:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Gevonden woorden:

‘M.R.P.I.’: Milieu Relevante Product Informatie. Getoetste informatie over de milieuaspecten van een bouwmateriaal, bouwproduct of bouwelement die op initiatief van de producent of diens vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de branchevereniging) via een milieugerichte levenscyclusanalyse is opgesteld.

‘Maasdekking’: dakbedekking van rechthoekige leien, ook wel Franse dekking genoemd. Het is een zogenoemde dubbele dekking, zodat bij het wegvallen van een lei niet direct lekkages ontstaan.

‘Mansardedak’: ook wel gebroken dak of Franse kap genoemd, is een dak waarvan de dakschilden van gootlijn tot nok zijn verdeeld in twee dakvlakken waarvan het bovenste minder steil is dan het onderste.

‘Mastgoot’: dakgoot met als doorsnedevorm een halve cirkel.

‘Mastiekdak’: dak met teervilt dakrollen geplakt met teermastiek. Mastiekdaken werden vooral toegepast in een losliggende uitvoering, geballast met grof grind. Deze daken zijn toegepast tot in de zeventiger jaren. Momenteel wordt ernaar gestreefd om mastiekdaken zo veel mogelijk te slopen omdat teermastiek geldt als gevaarlijke stof.

‘Membraandak’: gespannen dak vaak van doek, vergelijkbaar met een tentconstructie. Een membraandak heeft geen buigstijfheid, maar kan door inwendige voorspanning externe belastingen opnemen.

‘Moer- en kinderbalken’: constructieprincipe dat erop is gebaseerd dat kleinere balken de belasting opnemen van de vloerconstructie en deze overdragen op de grotere moerbalken. De belasting van de moerbalken wordt dan voor het merendeel afgedragen op of aan kolommen.

‘Monnik- en nonpan’: combinatie van een bolle dakpan (monnik) en een holle dakpan (non) die over elkaar vallen. Ook wel boven- en onderpannen genoemd. Het resultaat is een regelmatig en sterk golvend dakpatroon.

‘Mosdak’: een vegetatiedak met voornamelijk mossen als vegetatie.

‘Muurplaat’: de aansluiting van de dakconstructie op de muur. Door het verankeren van de muurplaat aan de vloerconstructie kan de belasting evenwijdig aan de kapconstructie worden opgenomen, waardoor de gordingen alleen op enkele buiging worden belast.