Met de software tool Digitaal Bouwdossier klaar voor de invoering Wet Kwaliteitsborging

Artikel delen

De eerste Kamer heeft definitief besloten dat de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen op 1 januari 2024 in werking treedt. Dat betekent onder meer dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun bouwprojecten moeten kunnen aantonen in twee opleverdossiers. Met de software tool Digitaal Bouwdossier zijn aannemers direct klaar hiervoor.

Digitaal Bouwdossier doet veel meer voor aannemers dan de bekende inspectietools die al enige tijd op de markt zijn. Het brengt alle informatie en communicatie over bouwprojecten in één systeem, waardoor alle betrokkenen altijd overzicht hebben.

Opleverdossiers Wet Kwaliteitsborging simpel te realiseren

Er worden twee opleverdossiers verplicht: het Dossier Bevoegd Gezag voor de gemeente – op te stellen door kwaliteitsborgers – en het Consumentendossier voor de opdrachtgever. Deze wettelijk verplichte opleverdossiers zijn in het Digitaal Bouwdossier simpel te realiseren. Kwaliteitsborgers hebben documenten en foto’s nodig die aantonen dat de kwaliteit is gewaarborgd. Door hen toegang te geven tot de mappen en documenten die zij nodig hebben, kunnen zij eenvoudig het Dossier Bevoegd Gezag opstellen.

Het Consumentendossier voor de opdrachtgever moet volledig inzicht geven in hoe het bouwwerk tot stand is gekomen en welke materialen en apparatuur zijn gebruikt. Tijdens het bouwproces geef je in Digitaal Bouwdossier aan welke documenten dit aantonen. Aan het eind van het project worden deze met één druk op de knop samengevoegd en heeft de opdrachtgever digitaal toegang tot het opleverdossier

Alle informatie altijd en overal beschikbaar

Alle bouwdocumenten worden op zeer eenvoudige wijze in het Digitaal Bouwdossier opgenomen, automatisch volgens STABU of volgens het eigen systeem. Iedereen kan zijn stukken hieraan toevoegen, op de plaats die bij zijn werkzaamheden passen. En alle betrokkenen kunnen de voor hen relevante informatie altijd en overal inzien.

Kwaliteitsborging vanaf de bouwplaats

Voor inspecties en verbeterpunten geldt hetzelfde. Op de bouwplaats kan vanuit Digitaal Bouwdossier een foto met smartphone of tablet worden gemaakt. Deze wordt met toelichting en plattegrond gestuurd naar medewerkers of onderaannemers. Na aanpassing sturen zij een foto en kun het verbeterpunt als voltooid worden geregistreerd. Een helder dashboard toont altijd precies wat er nog door wie moet gebeuren.

Meer info of vrijblijvende demo: