Dakwoorden, definities en begrippen

Selecteer een letter:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Gevonden woorden:

‘Naad’: aansluiting tussen (bouw)delen, die kennelijk niet is bedoeld om die delen ten opzichte van elkaar (door bediening of anderszins) te laten bewegen.

‘Nadere inlichtingen’: tot uiterlijk zes dagen voor de uiterste indieningsdatum van de inschrijving kan een aanbestedende dienst nadere inlichtingen over de opdracht, het bestek of de aanvullende stukken verstrekken, mits de uiterste datum voor de aanvraag daarvan niet is verstreken. Die inlichtingen worden verstrekt in een zogenoemde ‘Nota van inlichtingen’, waarin de vragen die haar zijn gesteld om de opdracht te verduidelijken, worden opgenomen.

‘NEN’: norm uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie Instituut.

‘Neuslijst’: geprofileerde lijst op het buitenboeiboord van een dakgoot.

‘Niet-blijvende vervorming’: verandering van vorm of afmetingen die is ontstaan door belasting en die herstelt nadat de belasting is weggenomen.

‘Nok’: bovenste punt van het dak waar twee dakschilden (of een dakschild en een gevel) elkaar ontmoeten. De afwerking vindt bij een pannendak plaats met nokpannen, nokvorsten, zadelvorsten of een chaperonpan.

‘Nokvorst’: speciaal gevormde dakpan om de nok of de hoekkeper van een pannendak af te dekken.

‘Non-woven membraan’: bestaat uit kunststof vezels en filamenten, die op mechanische en/of chemische en/of thermische wijze aan elkaar zijn verbonden.

‘Noodafvoer’: een afvoer die in noodgevallen gaat functioneren om overbelasting door water van het dak te voorkomen

‘Noodlaag’: beschermlaag tijdens de bouw op steenachtige en houtachtige onderconstructies of op thermische isolatie, die zorgt voor tijdelijke waterdichtheid.

‘Normalisatie’: betreft het proces waarbij regels op vrijwillige basis tot stand komen door overeenstemming van (alle) belanghebbende partijen. De regels kunnen betrekking hebben op producten, processen en meet- en keuringsmethoden. Normalisatie-instellingen (Nederlands Normalisatie Instituut-NEN) leggen deze overeengekomen regels vast in normen.

‘Nota van inlichtingen’: behoort tot de aanbestedingsstukken en is een aanvulling op de eerder door de aanbestedende dienst aan de ondernemers verstrekte stukken. In de nota van inlichtingen kan de aanbestedende dienst (gevraagd of ongevraagd) inlichtingen verstrekken om de opdracht te verduidelijken of aan te vullen, zonder dat de opdracht daarmee mag worden veranderd. De nota van inlichtingen moet uiterlijk zes dagen voordat de indieningstermijn verstrijkt worden verstrekt.

‘NOx’: Verzamelnaam voor stikstofoxiden.

‘NOx-katalysator’: met titaandioxide gecoate minerale korrel (dakbanen) of micromortel (dakpannen), die in combinatie met zonlicht ervoor zorgt dat NOx wordt omgezet in nitraat.

‘Nutriënt’: is een voedingsmiddel dat men bijvoorbeeld aan bevloeiingswater kan toevoegen (tuindaken).