Nationaal Daken Plan gaat digitaal van start

Artikel delen

Met een digitale bijeenkomst is onlangs het Nationaal Daken Plan (NDP) van start gegaan. Het NDP is het vervolg op de Green Deal Groene Daken, met als doel de opschaling van multifunctionele daken door samenwerking.

Met een netwerk van 56 partners en een ander bestuur is vanaf 28 mei het NDP van start gegaan. Het bestuur bestaande uit voorzitter Egbert Roozen en Casper Spaan wordt digitaal, met een daverend applaus van het nieuwe bestuur namens Jip Louwe Kooijmans en de 56  deelnemers bedankt.

bestuursoverdracht Green Deal Groene Daken wordt nationaal Daken Plan

De partners van het Nationaal Daken Plan werken samen om het dak beter en versneld multifunctioneel in te zetten als oplossing voor de verschillende maatschappelijke opgaven waar we als samenleving voor staan. Met rode, gele, groene en blauwe daken kunnen we bijdragen op het gebied van welzijn en gezondheid, energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, en dat kan samen gaan met een stad die verdicht en groeit. De speerpunten van het NDP zijn verbreding van de mindset, verankering in het beleid, ontwikkeling van financieringsmodellen en stimuleren van vakmanschap.

Met een prachtig en breed netwerk van gemeentes, waterschappen, koepelorganisaties, bedrijven, kennisorganisaties en burgerinitiatieven starten de aangesloten bedrijven eind mei met de eerste werkgroepen om het plan van aanpak in de praktijk te brengen. De werkgroepen zullen de volgende thema’s behandelen:

Verankering in Beleid, Stimulerende Financiering, Stimulerende Businesscases en Bekwame Vakmensen

deelnemers aan het Nationaal Daken Plan