Belastingvoordeel bij dakrenovatieInvesteringsregelingen m.b.t. het dak
Er zijn drie investeringsregelingen waar u aanspraak op kan maken als u uw dak wilt renoveren en/of verduurzamen:
• Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
• Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA).
• De Energie-investeringsaftrek (EIA)
De MIA en de Vamil maken het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen extra aantrekkelijk. Denk met betrekking tot het dak aan duurzame dakbedekking, waterberging of groendaken. Daarnaast stimuleert de EIA investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen, zoals dakisolatie: PIR, EPS en steenwol.

Toelichting MIA/Vamil
De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Hoe snel of langzaam u afschrijft, bepaalt u dan zelf. Door af te schrijven in het jaar waarin u dat het beste uitkomt, vermindert u de fiscale winst. Voor Vamil is in 2018 een budget van €40 miljoen beschikbaar.
Dankzij de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving. U mag 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag extra ten laste brengen op de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. Voor MIA is in 2018 een budget van €99 miljoen beschikbaar.

‘Voor de bedrijfsmiddelen waar het bij de dakenbranche om gaat is er altijd een combinatie van MIA plus Vamil mogelijk. Bij de MIA gaat het binnen de dakenbranche om 27% of 36% investeringsaftrek’

Voorwaarden fiscale regelingen
• Alleen voor bedrijven die vennootschaps- of inkomstenbelasting betalen.
• Aanvraag binnen drie maanden na opdrachtovereenkomst.
• De fiscale aftrek kan één jaar terug en negen jaar na de investering toegepast worden.
• Het bedrijfsmiddel moet minstens vijf jaar op de bedrijfsbalans staan.

Milieulijst
Dakbedekkingsmiddelen die in aanmerking komen voor MIAVamil, staan vermeld op de Milieulijst 2018. Hieronder is uiteengezet welke materialen/toepassingen voor het dak op de milieulijst staan. Raadpleeg voor de gedetailleerde informatie de milieulijst 2018

1. Duurzame eenlaags bitumen dakbedekking
Een beloopbare eenlaags bitumen dakbedekking, die wordt toegepast als duurzaam alternatief voor de gebruikelijke tweelaags daksystemen. Hij moet mechanisch bevestigd zijn en gelast met warme lucht. Er mag geen zand, grind of leislag in de dakbedekking zitten. Ook moet de producent gegarandeerd aan het einde van de levensduur de dakbedekking innemen en zorgdragen voor volledige recycling tot herbruikbare grondstoffen voor nieuwe dakbedekking.

2. Vegetatiedak
Een pakket van waterbufferende lagen met vegetatie die de dakconstructie van een bedrijfsgebouw afdekken en isoleren. Dit groendak heeft diverse functiemogelijkheden, zoals het voorkomen van overlast of overbelasting van het riool door regenwater, het zuiveren van de buitenlucht of het bevorderen van broed- en foerageergelegenheid voor dieren.

3. Waterbuffering en waterberging op daken
Het gaat hier om voorzieningen voor het opvangen en bufferen van regenwater tijdens hevige regenval ter vermindering van wateroverlast of overbelasting van het riool. De bedrijfsmiddelen waarbij het hierom bijvoorbeeld gaat zijn retentiekratten of sensorgecontroleerde hemelwaterafvoeren en bijvoorbeeld ook een verzwaarde dakconstructie.

Toelichting EIA
Met EIA kunt u 54,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dubbel voordeel doordat u natuurlijk ook energiekosten bespaart.

Voorwaarden
Het betreft alleen verbeteringen van de isolatie van bestaande bedrijfsgebouwen en de som van de warmteweerstand van het dak, moet met ten minste 2,00 m2 K/W toenemen ten opzichte van de oude situatie. Er wordt voor de hoogte van de investeringsaftrek onderscheid gemaakt tussen ‘gewoon’ na-isoleren en na-isoleren met dakisolatiemateriaal gecombineerd met witte dakbedekking.
• Voor de verbetering van de isolatie van bestaande daken geldt voor de investeringsaftrek een maximumbedrag van € 20,- per m2 te isoleren dakoppervlak.
• Voor de verbetering van de isolatie van bestaande platte daken in combinatie met het aanbrengen van witte dakbedekking geldt voor de investeringsaftrek een maximumbedrag van € 30,- per m2 te isoleren dakoppervlak.

Welke kosten komen in aanmerking volgens de energielijst?
Voor de onderstaande kosten geldt dat u de btw die u niet kunt verrekenen ook op mag voeren.
• Aanschafkosten om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen
• Kosten voor materialen uit eigen magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd.
• Kosten, zoals montagekosten, die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen.
• Arbeidskosten van eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren.
• Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen.
• Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen voor het aanpassen van bestaande bedrijfsmiddelen.
• Kosten voor een energieadvies of EPA maatwerkadvies
Raadpleeg voor de gedetailleerde informatie de Energielijst 2018

Subsidie dakrenovatie? Investeringsaftrek!
NDA spitst dit toe op daken, maar deze regelingen gelden uiteraard voor bredere investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen. NDA raadt u aan om u te verdiepen in de Energielijst en Milieulijst en u goed te laten informeren.

Bron: Nederlandse Dakdekkers Associatie, NDA, http://www.nda.nlMeer Dakenraad nieuws:
- Agenda 2018 / 2019
- Groen dak voor Bonnefanten College
- Wocozon breidt uit
- Beleef techniek 2019
- Energieopwekkend design-gevelmateriaal
- Nieuw leven voor salamanders op gevels
- Circulair dak bespaart 400 ton CO2
- Klimaatrobuuste waterbuffer op dak
- Lege bedrijfsdaken Zuid-Holland vullen met zonnepanelen
- Dick van der Bom neemt afscheid
- Fabrikanten van bitumendakbanen bundelen krachten
- Provades directeur Nina van Arum vindt het tijd om diversiteit in besturen af te dwingen
- AGENDA najaar 2018
- Daglicht en design gaan samen
- Innovatieve gevel- en dakisolatie
- Ontdek de mogelijkheden van houtvezelisolatie
- Luchtdichte dakelementen met hogere Rc
- Zonne-energie opwekken zonder dat iemand het ziet
- Volledig dakvlak vullende zonnepanelen
- Green Deal presenteert dakprestaties Groenblauwe Daken
- Enorm solardak bij De Groot Vroomshoop
- Dakwandeling in Rotterdam
- Vakbeurs Energie 2018: Samen werken in Transitie
- Duurzaam dak is ook demontabel
- Krachtenbundeling Wienerberger en Daas Baksteen
- Erasmus MC wint Rooftop Award
- Groot bewonersinitiatief Rosmalen
- Recycling betonnen dakpannen in convenant
- Tweede leven gevelaluminium
- Dak inspecteren met drone
- Belastingvoordeel bij dakrenovatie
- Dakramen bedienen met je stem
- Slimste dak en dakman
- Meest complexe zonnepanelenproject van Europa
- Kennisdag Rotterdamse Dakendagen
- Beurs Renovatie 2018
- Bijzonder optopproject in Sneek
- StudentenSTAALprijs 2018
- Helling dak virtueel instellen
- Nieuwe pannen checken met app
- Digitale asbesttoolbox
- 216 bomen namens Dakbehoud Nederland
- 3.500 zonnepanelen op een parkeerdek