Vakbeurs Energie 2018: Samen werken in Transitie



Onze energievoorziening zal de komende decennia ingrijpend veranderen. Het thema van Vakbeurs Energie 2018 is dan ook niet voor niets ‘Samen werken in Transitie’. Om tot een CO2-arme energievoorziening te komen is terugdringing van het gebruik van fossiele brandstoffen bij de opwekking van energie de grootste uitdaging. Grootschalige opwekking van duurzame energie door wind en zon, brengt weer andere uitdagingen met zich mee, zoals de noodzakelijke opslag van energie om vraag en aanbod op elkaar te kunnen afstemmen. Oplossingen als Power-to-Gas en de opslag van energie in accu’s van elektrische auto’s worden genoemd. Ook neemt de belangstelling voor het gebruik van restwarmte toe, evenals aardgasloos bouwen en energieopslag. De ontwikkelingen gaan snel, maar veel uitdagingen vragen nog om rendabele antwoorden. Vakbeurs Energie opereert op het kruispunt van alle uitdagingen en biedt talrijke openingen naar mogelijke oplossingen in de gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit.

Industrial Heat & Power


Niet alleen de gebouwde omgeving staat voor een grote uitdaging, maar ook de industrie. De Nederlandse industrie is goed voor circa 40% van het totale energieverbruik in Nederland. Daarnaast is er ook de uitdaging om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Nederland moet in 2030 haar uitstoot van broeikasgassen hebben gereduceerd met minimaal 49%. Het aandeel van de industrie in de totale landelijke CO2-uitstoot is momenteel ruim 40%, waarvan meer dan driekwart afkomstig van de zware industrie. Gezien al deze forse uitdagingen heeft de industriële energievoorziening een eigen beursplatform gekregen, naast Vakbeurs Energie: Industrial Heat & Power. Zie elders in deze beursspecial, waar in een aparte bijlage volop aandacht wordt besteed aan deze vakbeurs.

Ecomobiel


Op 9, 10 en 11 oktober 2018 vindt gelijktijdig met Vakbeurs Energie de tiende editie van Ecomobiel plaats. De vakbeurs biedt ieder jaar praktische oplossingen om economischer en duurzamer om te gaan met mobiliteitsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan manieren om energie- en brandstofkosten te verlagen, de ideale mobiliteitsmix samen te stellen, slimme organisatie van een wagenpark of betere doorstroming van verkeer door weggebruikers tijdig te informeren.
Elektrisch rijden is de afgelopen jaren explosief gestegen. Het jaar na de start van Ecomobiel (2009) waren er nog maar een paar duizend geregistreerde elektrische voertuigen. Begin 2018 telde Nederland maar liefst 126.000 elektrische auto’s, 40.000 elektrische scooters en ruim 114.000 laadpunten. Thema’s als last mile, (car)sharing, duurzame stadsdistributie en smart mobility staan volop in de belangstelling. Recent onderzoek toont verder aan dat milieuzones goed werken, met als voorbeeld Rotterdam dat een verbetering in luchtkwaliteit van 40% realiseerde.
Elektrische vervoersmiddelen (EV’s) en laadinfrastructuur zijn inmiddels onlosmakelijk verbonden met energieopslag en balans in het elektriciteitsnetwerk. Waterstof staat eveneens weer flink in de belangstelling, als opslagmedium voor elektriciteit én als brandstof. De onomkeerbare trend – het maatschappelijk steeds breder gedragen streven naar geen uitstoot – was voor 54events reden om editie 10 van Ecomobiel het thema ‘Towards Zero Emission’ mee te geven: met partners, bezoekers en exposanten gaat zij vastberaden dóór met de groei richting nul.
Op Ecomobiel treft u alle sectoren op het gebied van elektrisch vervoer aan. Naast uitgebreide informatie over elektrische personenauto’s, besteedt deze vakbeurs aandacht aan: Light Electric Vehicles (LEV), laadinfrastructuur, smart mobility, stadsdistributie (elektrische vrachtwagens en e-bestelwagens), brandstoffenmix en mobiliteitsdiensten. Tevens is er een Duurzaam Bedrijfswagenplein in de centrale entreeruimte. Ook is er weer een Test & Drive parcours. Vanuit de beurshal kunt u zo onder begeleiding de openbare weg op. Ook kunt in de hal een twee- of driewieler uitproberen.
In het Praktijktheater Ecomobiel delen exposanten en experts hun oplossingen en kennis. In het Mobiliteit Theater wordt een uitgebreid seminarprogramma georganiseerd, met thema’s als: Nationaal debat brandstoffenmix, Stadslogistiek, Mobility as a Service (MaaS), Smart Mobility en Last Mile. Speciale aandacht is er ook voor de opkomst van waterstof, zoals bij de seminar ‘Waterstof in Mobiliteit’. Genoeg redenen dus om Ecomobiel nu alvast in uw agenda te noteren!

Openingsdebat
Het inmiddels traditionele openingsdebat op dinsdag 9 oktober in het Energie Theater gaat in op het beursthema ‘Samen werken in Transitie’. Topexperts uit de markt gaan weer met elkaar in debat aan de hand van actuele stellingen. Samenwerken aan transitie: Hoe doe je dit? Welke vaste structuren moeten worden doorbroken om de transitie te realiseren? Deelnemers aan het debat zijn onder andere Lot van Hooijdonk (wethouder GroenLinks van Utrecht) en de voorzitter van Energy Club TU Delft, Sukanya Prabhudesai.

Inhoudelijk programma
Vakbeurs Energie staat weer bol van de activiteiten. Zo treffen de bezoekers dagelijks in de RVO.nl-stand een grote groep experts die u graag verder helpen vanuit hun expertise rond specifieke regelingen, programma’s en thema’s. Denk aan het Intensiveringsprogramma 2020, SDE+, Energie Investeringsaftrek (EIA) en duurzame mobiliteit. Op dinsdag 9 oktober organiseert het ministerie van BZK in samenwerking met het ministerie van EZK een seminar rond de landelijke campagne ‘Energie besparen doe je nu’. Verder worden traditiegetrouw op de eerste beursdag de Innovative Energy Solutions award en Energie Talent award uitgereikt. Ook vinden op die dag het Openingsdebat, het Nationaal Debat Brandstoffenmix (Ecomobiel) en het grote aardgas (vrij) debat plaats.
Op woensdag 10 oktober kunt u onder meer naar het Nederlandse Warmtepompcongres in Congrescentrum 1931 of naar de Energy Storage Day 2018. Op donderdag 11 oktober vindt dan nog de Gemeentedag Energietransitie plaats. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, zijn er dagelijks nog talrijke workshops en seminars te volgen, waarvan u het programma in deze beursspecial aantreft.

PassiefBouwen
Ook dit jaar programmeert Stichting PassiefBouwen de lezingen en workshops van het Theater PassiefBouwen. Passief Bouwen wordt steeds meer gezien als het bouwen van de toekomst. Ook op de beursvloer zal er daarom een groot segment aan gewijd zijn.

Vakbeurs Energie: 9, 10 en 11 oktober 2018
Ecomobiel: 9, 10 en 11 oktober 2018
Locatie: Brabanthallen, Diezekade 2, 5222 AK 's-Hertogenbosch
Openingstijden: 10.00-17.00 uur
Zie voor meer informatie: www.vakbeursenergie.nl, www.ecomobiel.nl en www.industrialheatandpower.nl



Meer Dakenraad nieuws:
- Agenda 2018 / 2019
- Groen dak voor Bonnefanten College
- Wocozon breidt uit
- Beleef techniek 2019
- Energieopwekkend design-gevelmateriaal
- Nieuw leven voor salamanders op gevels
- Circulair dak bespaart 400 ton CO2
- Klimaatrobuuste waterbuffer op dak
- Lege bedrijfsdaken Zuid-Holland vullen met zonnepanelen
- Dick van der Bom neemt afscheid
- Fabrikanten van bitumendakbanen bundelen krachten
- Provades directeur Nina van Arum vindt het tijd om diversiteit in besturen af te dwingen
- AGENDA najaar 2018
- Daglicht en design gaan samen
- Innovatieve gevel- en dakisolatie
- Ontdek de mogelijkheden van houtvezelisolatie
- Luchtdichte dakelementen met hogere Rc
- Zonne-energie opwekken zonder dat iemand het ziet
- Volledig dakvlak vullende zonnepanelen
- Green Deal presenteert dakprestaties Groenblauwe Daken
- Enorm solardak bij De Groot Vroomshoop
- Dakwandeling in Rotterdam
- Vakbeurs Energie 2018: Samen werken in Transitie
- Duurzaam dak is ook demontabel
- Krachtenbundeling Wienerberger en Daas Baksteen
- Erasmus MC wint Rooftop Award
- Groot bewonersinitiatief Rosmalen
- Recycling betonnen dakpannen in convenant
- Tweede leven gevelaluminium
- Dak inspecteren met drone
- Belastingvoordeel bij dakrenovatie
- Dakramen bedienen met je stem
- Slimste dak en dakman
- Meest complexe zonnepanelenproject van Europa
- Kennisdag Rotterdamse Dakendagen
- Beurs Renovatie 2018
- Bijzonder optopproject in Sneek
- StudentenSTAALprijs 2018
- Helling dak virtueel instellen
- Nieuwe pannen checken met app
- Digitale asbesttoolbox
- 216 bomen namens Dakbehoud Nederland
- 3.500 zonnepanelen op een parkeerdek