Norm begroeide daken gepresenteerd door VBB-FLL

Artikel delen

Vanmiddag heeft de presentatie en overhandiging plaats gevonden van het eerste exemplaar van de VBB-FLL norm voor dakbegroeiing. De VBB heeft de licentie ontvangen van de Duitse FLL om de Duitse FLL voor dakbegroening te vertalen en tevens aan te laten sluiten op de Nederlandse wet- en regelgeving. Door een gezamenlijke inzet van alle leden van de Vereniging van Bouwwerk Begroeners de norm voor Dakbegroening in Nederland worden gepresenteerd.

Het eerste exemplaar werd onthuld door Michiel van de Bunt, voorzitter van de VBB en overhandigd aan Irene Poortinga van het Nationaal Dakenplan. Na de in ontvangst name is in de Groene Afslag in Laren dit heugelijke feit gevierd.

De VBB werkt sinds haar oprichting nauw samen met de Forschungsgesellschaf Landschafsentwickelung Landschafsbau e.V. (FLL). Deze Duitse richtlijn voor dakbegroening  is jarenlang ook in Nederland gevolgd bij ontwerp, aanleg en onderhoud van dakbegroeiing. Jaren geleden is als eerste een Nederlandse vertaling van de Duitse richtlijn gepresenteerd waar nu een norm uit resulteert die duidelijk aansluit bij de Nederlandse wetgeving.

Via de NEN is  jaren geleden met marktpartijen de NTA 8292 gepresenteerd waarin het thema wind, brand  en waterbuffering wordt  behandeld van extensieve begroeïde daken. Nu ligt er een norm begroeide daken als onderlegger ‘normen voor ontwerp, uitvoering en onderhoud’.

De huidige Vakrichtlijn gesloten dakbedekking 2018, met geplande wijzigingen gepland voor dit jaar (samenwerking van Vebidak, Kiwa BDA en Dakmerk) behandelt in deze vakrichtlijn de vereiste dakbedekkingsconstructie onder o.a. begroeide daken. De VBB FLL, ‘norm begroeide daken’ is een belangrijke bron van kennis voor professioneel gebruik en toepassing van begroeide daken en kan zijn bij afwezigheid van duidelijke eisen geraadpleegd worden.

De ‘norm begroeide daken VBB-FLL’ kan gedownload worden via ISSO on line of als exemplaar worden besteld.

Informatie over de VBB: secretariaat@bouwwerkbegroeners.nl