Dakwoorden, definities en begrippen

Selecteer een letter:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Gevonden woorden:

‘Olivijn’: een van de meest voorkomende mineralen op aarde. Op daken wordt olivijn na vergruizing gebruikt als afstrooilaag op bitumen dakbanen of als ballast (olivijnzand) met als nevenfunctie eliminatie van CO2.

‘Omgekeerd-dak’: een omgekeerd dak is een bijzondere vorm van het warm-dak, met het verschil dat de thermische isolatie zich bovenop het dakbedekkingssysteem bevindt

‘Omgevingsvergunning’: geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen.

‘Onbebouwde omgeving’: aanduiding van de aard van het omliggende terrein in een sector, waarin de ruwheidslengte kleiner is dan 0,7 meter.

‘Onderconstructie’: is het deel van het dak dat als functie heeft om als constructief element zowel permanente als veranderlijke belastingen over te dragen naar de rest van de gebouwconstructie.

‘Onderdakconstructie’: is het deel van een hellend dak dat als ondergrond dient voor de schubvormige harde dakbedekking en dat verder als functie heeft om als constructief element, conform de betreffende Nederlandse norm (NEN 6700-serie), zowel permanente als veranderlijke belastingen over te dragen naar de rest van de gebouwconstructie.

‘Onderdakmembraan’: membraan voor toepassing in hellende daken met als hoofdfuncties: – het in voldoende mate tegenhouden en afvoeren van hemelwater – het in voldoende mate doorlaten van waterdamp van binnenuit.

‘Ondergrond’: is de materiaallaag direct onder het dakbedekkingssysteem. In het algemeen zal dit de thermische isolatie zijn, maar het kan in voorkomende gevallen ook de dampremmende laag of de onderconstructie zijn.

‘Onderpan’: onderste pan van een dak bestaande uit holle en bolle pannen, die wordt toegepast om de ruimte aan de onderzijde van het dak tussen het dakbeschot en de pannen af te sluiten (zie ook overpan).

‘Onderslagbalk’: ondersteuning van balken die een vloer dragen. De onderslagbalk kan een aantal moerbalken vervangen, maar ook als extra ondersteuning dienen van de moerbalken. Een andere toepassing is het ondersteunen van een muur op de bovengelegen vloer.

‘Ondervorst’: afdekking van de nok onder de vorstpannen. Om dieren en bladeren tegen te houden is een buigzame, brede strook nodig. Voor ventilatie moet deze ondervorst voorzien zijn van perforaties.

‘Ontbrandingstemperatuur’: de laagste temperatuur waarbij ontbranding van een stof plaats vindt. Iedere brandbare stof heeft zijn eigen ontbrandingstemperatuur, die kan liggen tussen circa 70 ˚C tot circa 700 ˚C.

‘Ontvlambaar(heid)’: de eigenschap van een stof om te kunnen worden ontstoken en dan met een vlam te kunnen verbranden. Onderscheid kan worden aangegeven met ‘licht’, ‘matig’ of ‘moeilijk’ ontvlambaar.

‘Opgaand werk’: is vertikaal of onder een steile (> 70 graden) geplaatst bouwdeel aansluitend aan het dakvlak dat meer 750 mm boven het dak uitsteekt.

‘Oppervlaktebehandeling’: het behandelen van het oppervlak van het materiaal om praktische en/of esthetische redenen, om het product geschikt te maken voor een bepaalde toepassing waartoe het aanbrengen van een beschermlaag onderdeel kan uitmaken.

‘Oppervlaktecondensatie’: treedt op als de temperatuur van het (binnen)oppervlak van een (dak)constructie lager wordt dan het dauwpunt van de (binnen)lucht.

‘OSB’: Oriented Strand Board. Plaatmateriaal dat bestaat uit drie lagen houtsnippers met lijm gebonden. De houtsnippers liggen per laag in één richting, kruislings op de vorige laag. OSB is beperkt vochtbestendig en niet geschikt voor permanente buitentoepassingen.

‘Overpan’: bovenste pan van een dak bestaande uit holle en bolle pannen. De overpan is de bolle pan, die de naad tussen de holle pannen afdekt.

‘Overstek’: overhangende deel van een dak, verdieping of gootconstructie. Naast de functionele aspecten (bescherming tegen regen en zon) kan de keuze voor een overstek ook vanuit esthetisch oogpunt zijn.