Optoppen: dé sleutel tot meer woningen

Artikel delen

Met de toenemende druk op de woningmarkt en de uitdagingen om nieuwbouwlocaties te vinden, biedt optoppen een concrete oplossing. Recent  binnen het nationaal Dakenplan en Rotterdamse Dakendagen  nog een belangrijk onderwerp,  is ‘De Handreiking Optoppen 1.0’ nu gereed. Deze handreiking is een gezamenlijk initiatief van Stec Groep, vijf provincies, Aedes vereniging van woningcorporaties, gemeenten en experts, en is nu beschikbaar om deze versnelling van woningbouw door middel van optoppen in de stad mogelijk te maken.

De handreiking biedt praktische handvatten en richtlijnen aan gemeenten en woningbouwcorporaties om op een gestructureerde manier aan de slag te gaan met optoppen in hun eigen omgeving. In zeven stappen worden alle aspecten belicht, van de initiële verkenning tot de haalbaarheidsanalyse en uiteindelijke uitvoering.

Inbreiden in plaats van uitbreiden

De handreiking onderstreept de noodzaak om nieuwe woonruimte te creëren binnen de bestaande stadsgrenzen. Door te bouwen op bestaande gebouwen, wordt er optimaal gebruikgemaakt van de beschikbare ruimte. Dit biedt niet alleen voordelen ten opzichte van nieuwbouwlocaties aan de stadsrand, maar draagt ook bij aan leefbare en duurzame stadswijken.

Architectenbureau Studioschaeffer, werkt al 20 jaar aan optoppingen. Zij werkten ook mee aan de handreiking en delen graag  kennis en ervaring op dit gebied. Bas van den Broeck, architect en oprichter: “Het mooie is dat wij dagelijks bezig zijn met optoppen in de praktijk. Wij delen onze ervaringen met gemeenten en initiatiefnemers. Goed om te zien dat er landelijke bewustwording is over de enorme potentie van optoppen!”

Het

“Onlangs hebben wij een prachtig voorbeeld van een optopping op een woongebouw gerealiseerd aan de Campanulastraat in Den Haag. Het bestaande pand is volledig verduurzaamd en voorzien van een extra bouwlaag met zelfstandige woningen hierin.”

de handreiking is te downloaden via:

https://aedes.nl/media/document/handreiking-optoppen-10-delen-vermenigvuldigen

Minister De Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Steeds meer gemeenten en woningcorporaties onderzoeken de mogelijkheden om extra woningen te realiseren op platte daken. Dat is nodig, net als al die andere inspanningen die we doen om het woningtekort op te lossen. De komende tijd gaan we er met elkaar alles aan doen om de kansen die optoppen biedt ook daadwerkelijk te benutten.