Prijs koopwoningen ruim 20 procent hoger in november

Artikel delen

Bestaande koopwoningen waren in november 20,1 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is een evenaring van de grootste prijsstijging sinds de start van de statistiek in 1995. Ook in februari 2000 kwam de prijsstijging op 20,1 procent uit.

Destijds was de gemiddelde transactieprijs bijna 160 duizend euro. In november was dat iets meer dan 400 duizend euro. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dieptepunt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. De index lag in november 2021 op het hoogste niveau ooit.
Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in november bijna 86 procent hoger.

Over het Kadaster.

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed en ruimte in Nederland en de rechten die daarbij horen zoals eigendom en hypotheek. Deze gegevens verstrekken we elk jaar in meer dan 24 miljoen digitale producten. Onze wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen? De kaarten die we maken –ook in 3D- geven zicht op elke omgeving.
Met onze gegevens en kennis bieden we houvast bij het maken van keuzes. Of het nou gaat om de juiste ligging van perceelgrenzen, de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand. Internationaal helpen we landen om registraties op te zetten; een goede landregistratie is immers een voorwaarde voor economische groei. Het Kadaster is een zelfstandig bestuursorgaan zonder winstoogmerk.

Tabel: aantal verkochte geregistreerde woningen in Nederland, per type woning