Schone Schijn of Topklasse?

Artikel delen

Een nieuw rieten dak oogt vrijwel altijd als een schoonheid, maar is het dat ook? Een deskundige keuring geeft inzicht. Het RietdekkersGilde toetst het rieten dak aan de Kwaliteits- en Uitvoeringsrichtlijnen voor Rieten Daken.

Tekst: Drs J. Beenhakker
Beeld: RietdekkersGilde

Een rieten dak is het resultaat van vakmanschap. Het ambachtelijk werk spat er vanaf. Juist door deze uitstraling wordt een nieuw rieten dak bijna altijd als mooi en vooral kwalitatief goed gezien. Maar dat behoeft niet zo te zijn. Bij nadere beoordeling door een deskundige kunnen zowel esthetische als technische onvolkomenheden aan het licht komen, die grote consequenties kunnen hebben.

Esthetisch

Het rieten dak moet recht en strak worden opgeleverd. Ook de nok moet netjes zijn afgewerkt, dakkapellen symmetrisch zijn uitgevoerd, dakvensters recht en netjes zijn ingedekt, het loodwerk bijvoorbeeld bij een schoorstenen moet mooi aansluiten, et cetera. Dit is voor een buitenstaander doorgaans al goed waar te nemen.

Technisch

Lastiger is het voor een leek om de technische kwaliteit te beoordelen. Het rieten dak moet voldoen aan de Kwaliteits- en Uitvoeringsrichtlijnen voor Rieten Daken.

Die richtlijnen beschrijven veel details die in het eindresultaat niet direct zichtbaar zijn, maar wel een wezenlijke invloed hebben, met name op de levensduur van het dak. Denk daarbij aan de juiste toepassing van de rietbossen, de dakdikte, de diepte van de binding, de aanwezigheid van rijgers en/of striksteken, enzovoort. Beoordeling hiervan moet door een deskundige plaatsvinden.

Keuring

Op uitvoering volgens de richtlijnen kan worden gekeurd. Bij deze keuring werkt het RietdekkersGilde met een gestandaardiseerd protocol.

De keuringen zijn beknopt en bevatten meetbare gegevens. Vaste onderdelen zijn een vochtmeting, het meten van de hellingshoek, het meten van de dakdikte en overstekken, het bepalen van de slijtlaag, het beoordelen van het juist toepassen van het riet en de uitvoering van de nok. Ook opvallende, niet meetbare en daardoor iets subjectievere gegevens en in het oog springende zaken op esthetisch vlak worden vermeld.

Er wordt altijd gekeurd door twee deskundigen – waarvan er minimaal één gediplomeerd rietdekker is – bij voorkeur in aanwezigheid van belanghebbenden als opdrachtgever en uitvoerend rietdekker. De keuring wordt vastgelegd in een, eveneens gestandaardiseerd, eindverslag. Keuring van het riet als grondstof behoort nog niet tot het standaardprotocol. Er zijn wel testmethoden voor riet voorhanden, maar er is nog geen eenduidigheid over de relatie tussen deze tests, de kwaliteit van het riet en de verwachte levensduur van het dak