Schrijf nu in voor het KAN webinar over ‘Nestvoorzieningen’ op donderdag 30 mei.

Artikel delen

Via deze weg nodigt het KAN Platform u uit voor het KAN webinar over  Nestvoorzieningen op donderdag 30 mei a.s.

In één uur hoor je alles wat je over nestvoorzieningen zou willen weten. Hoe kun je bij nieuwbouw rekening houden met vleermuizen, vogelsoorten als gierzwaluwen, huismussen en zwaluwen, en met insecten? Een aantal diersoorten gebruikt immers het liefst onze gebouwen om te broeden, jongen groot te brengen en/of te overwinteren.

Moderator is Claudia Bouwens, programmaleider KAN Platform. Zij geeft een overzicht van de stand van zaken rond de wettelijke eisen aan nestvoorzieningen.

Eric Michels van Vivara Pro vertelt je in dit KAN webinar alles wat je over nestvoorzieningen zou willen weten. Ook is er ruim tijd voor het beantwoorden van jouw vragen. Vivara Pro is expert op het gebied van projecten en producten die gericht zijn op mitigatie, het bevorderen van biodiversiteit, flora- en faunacompensatie en duurzaamheid.

Informatie:

Datum: Donderdag 30 mei

Tijd:        10:00 – 11:00 uur

Locatie: Online

Kosten: Gratis

Gebruik jouw persoonlijke link om je aan te melden:

AANMELDEN

 Gebruik deze link om te delen met collega’s of andere geïnteresseerden.