Stratego spelen op Nationale Asbest Conferentie

Artikel delen

De 17de Nationale Asbest Conferentie had plaats op een voormalig militair terrein bij Harderwijk, nu Bouw & Infra Park. Hier verzamelden zich op 6 november Nederlandse asbestbrigades om een soort stratego te spelen. Met venijnige asbestvezels in het ene vizier en verleidelijke eurotekens in het andere.

Tekst en beeld: Rien de Visser

Korte samenvatting van deze dag in één wapenspreuk: “Verdeel en heers!”. Ons decentrale bestuursstelsel genereert massa‘s ‘commando-eenheden’ die zich met asbest moeten bemoeien. Niet alleen voor het netwerk van uitvoerende bedrijven is asbestsanering big business, ook voor adviesbureaus en bureaucratische bolwerken. Door steeds weer “belangrijk!” te roepen, worden op slinkse wijze vooral ook angsten geactiveerd. De wetenschapper, de medicus en de probleemhouder die asbestrisico’s tot realistische proporties willen terugbrengen, worden al gauw verdacht van emotie. Zo schommelde in dit strategospel het aantal potentiële asbestslachtoffers in de komende jaren van amper een handje vol, gerelateerd aan ons strenge arboklimaat, tot wel 15.000 ‘ongeïdentificeerden’. Verleidt, stimuleert en motiveert de gemeente Utrecht gewone burgers met de operatie ‘Asbest op je dak, daar moet je vanaf’ zelf de handen uit de mouwen te steken, de provincie Noord-Brabant daarentegen laat omgevingsdiensten voornamelijk met handenvol handhavingsvingers wijzen. Daar past “Je maintiendrai!” als wapenspreuk.

Innovatie, communicatie en samenwerking kwamen niet veel verder dan jeukwoorden in de wake-up-call door een topscheidsrechter uit de als conservatief bestempelde voetbalwereld. Terwijl asbestsanering een nieuwe tak van sport is, werd ook die als conservatief beschouwd! TNO stelde dat risico’s goed in kaart zijn te brengen, maar waar bleven vergelijkende risicocijfers? De Tweede Kamer besliste 16 oktober jl. dat per 31 december 2024 asbestdaken verboden zijn. De behandeling riep vragen op als bij de dividendbelasting. Mosterd na de maaltijd leek de oproep van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) tot debatten over haalbaar- en betaalbaarheid. Maar in 2022 komt er nog een laatste beslismoment over go/no-go.

Asbestmunitie

Een breed assortiment ‘asbestmunitie’ werd door diverse brigades in stelling gebracht. We moeten werk maken van communicatie. We moeten snel objectiveren. We moeten standpunten niet verharden. We moeten iets doen aan die bedroevende kosten-batenanalyse. We moeten ons wapenen tegen prijsopdrijving. We moeten meer aan één tafel met probleemhouders! We kunnen risicoklasse 2 verantwoord afschalen naar klasse 1. We mogen anderhalf miljard euro voor sanering van asbestdaken best misdadig noemen, waar risico’s van (indirecte) blootstelling aan asbest relatief gering zijn.

Onze munitie? Waarom missen we in dit strategospel zo veel handen en voeten? Waarom geen fair-practice-code lanceren? Waarom zulke grote zorgen over minuscule aftandse golfplaten bouwsels uiten en niet één zorgelijk woord over monumenten en alledaags erfgoed als karakteristieke hooibergen met een hoog golfplaatgehalte?

Asbestona

En verderop, daar aan de haven van Harderwijk? Na een sanering van miljoenen is het ter plaatse van Asbestona, de asbeststeenfabriek van Harderwijk, op een schone leeflaag van twee meter heel gewild wonen, aldus de wethouder Wonen en Ruimte. Maar bepaalde asbestbrigades, zo voelde je op deze conferentie aan je water, zien in elke achtergebleven asbestvezel een gedroomde ‘vijand’!

Nuttige informatie:
Voor de burger: www.utrecht.nl/asbestdak
Voor bedrijven en gemeenten: www.overijssel.nl (toolboxen)