Te kort aan groen in grote gemeentes

Artikel delen

Dit is een expertquote van Harwil de Jonge, Heijmans, in het kader van ANP Expert Support.

Natuurinclusief bouwen is hard nodig. Het draagt bijvoorbeeld bij aan een beter stedelijk klimaat, versterking van biodiversiteit en opname van CO2. Natuur is onze levensverzekering, maar natuurinclusief bouwen kent helaas nog veel belemmeringen.

Groen en duurzaamheid in een leefomgeving wordt pas op waarde geschat wanneer er normen en kaders zijn op dat vlak. Zolang er geen, of te weinig waardering is voor groen en blauw, blijft het decoratie en wordt het helaas nog te vaak gezien als kostenpost. Inwoners van Nederland, bouwers en opdrachtgevers moeten de noodzaak van handelen gaan inzien. En misschien nog wel belangrijker, samen gaan werken.

We hebben voor alles een verzekering – van reizen en tandarts tot brand. Behalve voor de natuur, die ons minder waard lijkt. Natuur is onze levensverzekering. Hoe langer we wachten om die te behouden, hoe meer het de samenleving op termijn zal kosten.

Harwil de Jonge, Directeur Vastgoed, Heijmans