Testen en certificeren van producten en productsysteem

Artikel delen

Nu ik sinds begin dit jaar werkzaam ben voor Kiwa BDA realiseer ik mij na mijn eerste  inwerkperiode bij Kiwa BDA, hoe belangrijk het is om producten vanuit een systeemopbouw te testen. Jaren zat ik aan de andere kant van de tafel, werkzaam bij de producent die in het laboratorium van Kiwa BDA Testing alle systeemtesten laat doen, zoals bijvoorbeeld de specifieke brandproeven,windproeven in de BDA Wind Uplift Tester, wind- en waterdichtheidstesten en thermoshock testen.

Sinds ik vanaf de certificeringskant zie wat er allemaal dagelijks wordt getest bij Kiwa BDA Testing moet ik zeker erkennen dat het uiterst belangrijk is vanuit verschillend perspectief de juiste gegevens te kunnen overleggen en dat iedere, ook uitvoerende partij die deelneemt aan het bouwproces de gelegenheid moet hebben om deze vooraf vanuit een KOMO attest-met-productcertificaat of BDA Agrément gemakkelijk te kunnen bestuderen.

Auteur Erik Steegman (werkzaam bij Kiwa BDA groep)

Uiteindelijk zal ook het resultaat van testen belangrijk zijn voor het dakdekkersbedrijf vanuit zijn uitvoering, zodat het geteste systeem ook op een juiste wijze wordt verwerkt en ieder specifiek dak van een verantwoorde opbouw wordt voorzien.

Het middelgrote dakdekkersbedrijf wil veelal vanuit zijn mogelijke inkoopvoordeel en ook de eigen strategie een vrije keuze blijven maken om de producten via verschillende leveranciers af te nemen en deze zelf te koppelen tot zijn eigen dakbedekkingssysteem. Uiteraard blijft dit nog altijd mogelijk als de afzonderlijke producten ook samen als systeem zijn getest. Met ieder afzonderlijk KOMO attest-met-productcertificaat zal de dakdekker de juiste combinatie kunnen maken. Een volledig getest systeem is uiteraard gemakkelijker te volgen vanuit één KOMO attest-met-productcertificaat of als systeem bijvoorbeeld zoals beschreven in een BDA Agrément, waardoor de verschillende producten direct in de juiste combinatie worden toegepast.

Ook lijkt de rechtstreekse inkoop via de producent of de inkoop van producten via het handelskanaal  nog verschil te kunnen maken. Vanuit de producent bezien, met zijn gecertificeerde systeem, zal het directe contact met het dakbedekkingsbedrijf een goede basis zijn voor een  juiste uitvoering van zijn gecertificeerde dakopbouw. Als afzonderlijk gecertificeerde producten worden aangekocht via een handelskanaal zal de aanwezige kennis vanuit de mogelijkheden en onmogelijkheden van het systeem de basis zijn voor de juiste eindkwaliteit. Handelskanalen zien daardoor ook duidelijk steeds meer voordelen om de systemen te laten testen via een onafhankelijk onderzoeks- en keuringsinstituut, zoals Kiwa BDA Testing.

Voorbeeld project
Als voorbeeld wil ik een renovatieproject uitlichten waarbij de oude EPDM dakbedekking als dampremmer gaat functioneren voor een nieuwe dakopbouw. Op de oude EPDM-laag is een 40 mm dikke isolatieplaat van PIR gelegd met aan beide zijden een cacheerlaag van alufolie (productcode 14PIR55) en conform het KOMO attest-met-productcertificaat mechanisch bevestigd met vijf bevestigers per isolatieplaat; daarop is een nieuw EPDM-membraan volledig verkleefd aangebracht met een tweezijdig aangebracht spuitlijm.

Het lezen van de kwaliteitsverklaring (KOMO attest-met-productcertificaat) van beide fabrikanten maakt een aantal zaken duidelijk. In de kwaliteitsverklaring van de PIR-fabrikant staat dat een volledig verlijmde kunststof dakbedekking mag worden toegepast (ndPIR-F). Er staat wel een opmerking onderaan die aangeeft dat het kleefmiddel en de kunststof dakbaan compatible moet zijn met de PIR-isolatie en dat de geschiktheid moet worden aangetoond door de fabrikant van het kleefmiddel en/of kunststof dakbaan.

Als wij dan kijken in het certificaat van de dakbaan, dan staat in de bijlage geen toepassingsmogelijkheid voor een volledig verkleefde dakbedekking op een isolatie van PIR, gecacheerd met aluminiumfolie. De fabrikant van de EPDM-dakbaan heeft de combinatie met de PIR-isolatieplaat van deze fabrikant niet getest. PIR isolatieplaten met cacheerlagen van glasvlies of alukraft bieden binnen het volledig gekleefde systeem (F-systemen) wel toepassingsmogelijkheden. ‘Op basis van onderzoek vastgestelde waarden’ zijn met een specifiek lijmtype de rekenwaarde(n) volgens NEN 6707 in het attest-met-productcertificaat vermeld. Navraag bij de producent levert op dat de PIR-isolatie uit eigen productie via deze dakbaanproducent hier als volledig systeem op volledige verkleving van de dakbaan is getest.

Als laatste punt wordt in het KOMO-attest-met-productcertificaat aangegeven dat bij alle EPDM-dakbedekkingssystemen kim- en randfixatie zal moeten worden toegepast. De genoemde kimfixatie is niet toegepast en de dakbaan is in de praktijk doorgezet als volledig tweezijdig verlijmde EPDM-dakbaan op de bestaande oude dakbedekking in de nieuwe gootbodem.

We kunnen constateren dat het uiterst belangrijk is om vanuit werkvoorbereiding, inkoop en de uitvoering bij het dakdekkersbedrijf de verwerkingsvoorschriften van de gekeurde- en geteste systemen te blijven volgen of zelf ontworpen systemen te laten testen. De verantwoordelijkheid en aansprake­lijkheid voor schade ligt uiteindelijk als eerste bij het uit­voerende bedrijf. Vanuit de Wet kwaliteitsborging zal de toepassing van gecertificeerde producten, geteste systemen en met name de correcte verwerking belangrijker worden.