“Tijdens economisch minder goede tijden nóg minder aandacht voor veiligheid”

Artikel delen

Als het goed gaat met de economie, is er te weinig tijd voor veilig werken. Gaat het economisch minder goed, dan is er nóg minder aandacht voor veilige werkomstandigheden. Dat blijkt uit een onderzoek van Tagpoint Training onder meer dan vijftig KAM- en SHEQ-professionals, die er onder meer verantwoordelijk voor zijn dat er veilig gewerkt wordt binnen organisaties. Tagpoint Training CEO, Egbert Vennik, raadt organisaties aan om continu, in de hele organisatie, een gesprek over veilige werkomstandigheden te voeren.

Egbert Vennik, CEO van Tagpoint: “Ons onderzoek laat zien dat er niet alleen onder tijdsdruk onveilig gewerkt wordt, zoals nu het geval is. Daarover lezen we ook in de media, als er bericht wordt over het invoeren van de ‘Gebarentaal voor de bouw’. Een goed initiatief, maar laten we nu doorpakken. In economisch minder goede tijden is er nog minder aandacht voor de veiligheid van werknemers. Daarom moet er structureel iets veranderen. Willen we ervoor zorgen dat er minder ongevallen zijn, dan moeten we nu inzetten op gedrag en bewustzijn en continu in gesprek blijven over veilige werkomstandigheden, in plaats van op meer regelgeving en certificaten.”

Continue veiligheidsdialoog nodig, in plaats van meer regelgeving

Vennik: “We hebben als bedrijf maar één missie: zorgen dat er minder ongelukken gebeuren in de Nederlandse haven, bouw en industrie. Daarom hebben we meer dan vijftig veiligheidsverantwoordelijken gevraagd wat er nog beter kan. Uit het onderzoek blijkt dat veertig procent van de verantwoordelijken voor veiligheid aangeeft dat niet al hun collega’s precies weten hoe ze veilig moeten werken.”

Vennik pleit dan ook voor een focus op gedrag en bewustzijn, in plaats van meer regels en certificaten. Hij heeft een achtergrond als bestuurder bij Scherpenzeel en Van Gansewinkel. “Ik heb als bestuurder twee dodelijke bedrijfsongelukken meegemaakt. Toch vond men dat het bedrijf waar ik werkte de veiligheid op regel- en kennisniveau goed organiseerde. Er is een groot verschil tussen kennis en gedrag. Daarom moet er meer aandacht komen voor veilig gedrag, in plaats van nog meer regelgeving en certificaten op het gebied van veiligheid. Dat vraagt om een continue focus op veilige werkomstandigheden. De hele organisatie moet zich altijd bewust zijn van het belang van veilig gedrag, niet alleen als er een ongeval is.”

Economisch minder goede tijden oorzaak onveilig gedrag

Vennik: “Al langer bestaat het vermoeden dat de economische hoogconjunctuur van invloed is op de mate waarin er veilig gewerkt wordt. Ons onderzoek laat zien dat er inderdaad bij een op de drie organisaties er zoveel werk is, dat er niet genoeg tijd is om veilig te werken. Toch is de hoge werkdruk niet de grootste oorzaak van onveilig werkgedrag.”

Wordt er tijdens economisch minder goede tijden veiliger gewerkt? “Dat blijkt helaas niet het geval. Meer dan vier op de tien verantwoordelijken voor veilig werkgedrag, geeft aan dat er in economisch minder goede tijden juist onvoldoende middelen voor veilig werken zijn. Als we als economie dus minder de wind mee hebben, zullen er mogelijk meer ongevallen zijn. Merk op dat KAM- en SHEQ-verantwoordelijken juist van veiligheid een prioriteit willen maken. Zo’n 85 procent stelt dat we als sector moeten investeren in veiligheid, om duurzame inzetbaarheid te realiseren: een van de speerpunten van de bouw.”

Tagpoint wil medewerkers veiliger laten werken

Mede naar aanleiding van de dodelijke bedrijfsongevallen, ging Vennik aan de slag bij Tagpoint. “Alleen door middel van interactie verander je gedrag. Daarnaast hebben veel praktisch opgeleide professionals niet bepaald heimwee naar hun studieboeken. Vroeger ging leren over veiligheid klassikaal, maar dat is niet zo doeltreffend en kostenefficiënt als individuele leermodules. Daarom leert Tagpoint professionals veilig werken door middel van e-learning.”

Prof. dr. Jop Groeneweg is Hoogleraar aan de TU Delft, docent cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leiden en gespecialiseerd in risicomanagement. Hij getuigt zich ambassadeur van Tagpoint: “In onze complexe wereld is het niet eenvoudig om te weten wat veilig is en wat niet. Dit moeten we onze hersens aanleren, medewerkers trainen in het laten herkennen van risico’s en concrete gedragsalternatieven bieden. De modules van Tagpoint zijn een welkome aanvulling op het bestaande veiligheidsbeleid. Het aangeboden materiaal en de manier waarop dit aangeboden wordt is van hoge kwaliteit.”

Over Tagpoint Training

Tagpoint Training is opgericht in 2016 met als doel om werknemers veiliger te laten werken. Daarvoor is echte gedragsverandering nodig, in plaats van slechts het opdoen van kennis. Inmiddels gebruiken onder meer Saferail, A&M recycling, Trespa/Arpa en de Waalbrug met de innovatieve veiligheidsoplossing van Tagpoint. Zie voor meer informatie: https://www.tagpointtraining.com