Dakenraad nr. 137, pagina 4

Van dak tot dak
DAKENRAAD koesteren


Albert is er niet meer. Althans, zijn fysiek imposante, maar ook direct innemende persoonlijkheid, heeft ons onverwacht verlaten. Maar volgens velen leeft zijn geest nog voort. Zijn onuitputtelijke kennis van daken is immers vastgelegd in talrijke artikelen en naslagwerken. Dat Albert niet alleen een enorme kennis van daken had en die ook graag deelde, blijkt wel uit de vele hartverwarmende reacties tijdens zijn uitvaart en ook in de herinneringen die velen hebben ingestuurd voor deze bijzondere editie van DAKENRAAD. Wie Albert beter leerde kennen zag zijn zakelijke relatie al snel transformeren naar een vriendschappelijke band. Zo was Albert. Nooit negatief over anderen en altijd opbouwend in zijn commentaar.

auteur: Frank de Groot