Dakenraad nr. 141, pagina 1

Van dak tot dak...
Hoogtepunt


Wind in de haren, tientallen kilometers vrij uitzicht rondom. Links de pagode van de Efteling die boven de bomen uitkomt en rechts zicht op het hoofdkantoor van De Mandemakers Groep, waar mijn zoon sinds twee maanden werkzaam is. Uiteraard in de communicatie, want die genen heb ik doorgegeven. Ik sta op 67 meter hoogte bij het bovenste puntje van de toren van de indrukwekkende Sint-Janskerk in Waalwijk. Koperslagers van Jobse BV zijn bezig met de laatste banen koper op de torenkoepel. Ze zijn al lang gewend aan het uitzicht en zien gelaten aan hoe ik van de ene naar de andere kant van de steiger ren om veel te veel foto’s te maken. Wat een prachtig vak, om op zo’n locatie de fraaie torenkoepel van nieuw koper te mogen voorzien. Als de koperslagers straks over de A59 rijden kunnen ze trots aan de mede-inzittenden vertellen dat ze de torenkoepel, die boven Waalwijk uitsteekt, hebben bekleed met koper.

Maar het is natuurlijk niet alleen maar feest aan de top. Het is op de dag van bezoek rustig weer en bovenop waait het al behoorlijk. Bij flink wat wind en temperaturen van 10 °C of lager moet het op de steigers toch wel een hele uitdaging zijn. “We proberen bij veel wind aan de windluwe zijde te werken, maar het blijft op zo’n hoogte natuurlijk wel hard waaien”, beamen de koperslagers. Het gebrek aan vakmensen komt dan gelijk ook ter sprake. Jongeren zitten tegenwoordig liever binnen voor de computer, in plaats van buiten in weer en wind. Jammer, want wat de koperslagers hier maken, is bijna voor de eeuwigheid. Vakwerk dat ook door toekomstige generaties nog te zien zal zijn. Dat is toch veel spannender dan een computerspelletje?

Met de snel groeiende vraag naar nieuwbouwwoningen en de energietransitie die bij de bestaande bouw plaats moet vinden, ligt er een enorme uitdaging voor de dakenbranche. Nu al staat vast, dat we heel veel vakmensen tekort gaan komen. Opleidingen worden daardoor steeds belangrijker. Geen wonder dat goede opleidingen ook een speerpunt zijn bij de nieuwe Vereniging Gebouwschil Nederland (GNL), die op 1 januari 2018 wordt opgericht. Het Hellende Dak (HHD), Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM) en Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV) bundelen hierin de krachten en hopen dat in de toekomst meerdere gevel- en dakbranches zullen aansluiten. Samen sta je sterker en kun je jongeren beter bereiken en motiveren.

Ik sta weer beneden bij de toren van de Sint-Janskerk en praat nog even na met de hoofduitvoerder van Jobse BV. “Jullie krijgen het zeker ook steeds drukker?” Dat blijkt in de koper-, zink- en leiendeksector toch anders te werken. Hier is men namelijk minder afhankelijk van de economische opleving, maar meer van subsidie die de overheid bereid is te verstrekken om ons nationale erfgoed in stand te houden. En die subsidiestromen worden steeds minder. Het kan toch niet zo zijn dat we ons erfgoed laten verslonzen, ten faveure van massale nieuwbouw-, renovatie- en transformatieprojecten?

Overheid: maak extra geld vrij, zodat volgende generaties ook nog kunnen genieten van onze monumenten!

auteur: ing. Frank de Groot