Dakenraad nr. 144, pagina 1

Innovatieve kracht

De leveranciers van bitumen en kunststof dakbedekkingen laten keer op keer een grote innovatiekracht zien. De eisen op het gebied van milieu, energieprestatie, levensduur, verwerkbaarheid en esthetica worden steeds hoger, maar tegelijkertijd moet het dakbedekkingssysteem wel betaalbaar blijven! De bitumenbranche innoveert momenteel volop. Zo ben ik verheugd dat ZND Dakbedekking BV, New Horizon en Icopal erin geslaagd zijn om de BIELSo-productielijn van Icopal weer tot leven te brengen.

BIELSo staat voor Bitumen Endless Solutions en dit betreft een wereldwijd unieke bitumenrecyclingmachine. Na het nodige diepgaande rekenwerk, is een ‘betaalbare formule’ ontwikkeld voor het recycletraject. Die formule houdt onder andere in dat er een gegarandeerd volume bitumen in een constante stroom en op een voor de machine geschikte wijze wordt aangeboden. “Wij slopen niet, wij oogsten”, zegt partner New Horizon dan ook terecht. Architect Thomas Rau zegt het ook zo mooi: “Ieder gebouw is een grondstoffendepot.” Maar komt er dan geen laagwaardiger bitumen uit?, zie ik u denken. Nee! Het gerecyclede bitumen behoudt zijn eigenschappen en kan daardoor zonder kwaliteitsverlies worden hergebruikt. Ook op de levensduurverwachting heeft het recyclen geen invloed. Echte circulariteit dus, en daar word ik enthousiast van!

Ook wil ik graag het graphite roof concept noemen. Ik houd me regelmatig met brandveiligheid bezig en zie een toenemende noodzaak om brandveilig te bouwen. Voor daken is bijvoorbeeld bij brandoorzaken van buitenaf de vliegvuurbestendigheid van de toplagen belangrijk. IKO past daarom al vanaf 1997 de zogenoemde grafi ettechnologie toe. Als resultaat daarvan is het graphite roof concept ontwikkeld, een compleet pakket met goed op elkaar afgestemde materialen. Belangrijkste doel van het graphite roof concept is te zorgen dat de bitumen dakbedekking niet onderdeel wordt van de brandverspreiding, maar die juist tegengaat. Een innovatieve technologie op basis van grafi etkristallen zorgt ervoor dat tijdens brand de vlammen worden ingekapseld en gedoofd. Het expandeerbare grafi et zelf is milieuverantwoord.

Tot slot mag ik u verklappen dat Dakenraad ook gaat ‘vernieuwen’. De bouwdelen dak en gevel versmelten steeds vaker in de ‘gebouwschil’. We zien in de markt dan ook een verschuiving van product- naar conceptdenken, waarbij totaaloplossingen worden gevraagd. Ook de steeds zwaardere eisen aan de energieprestatie beperken zich niet tot gevel of dak, maar betreffen de totale gebouwschil. En dat geldt tevens voor andere uitdagingen, zoals de milieuprestatie, circulair bouwen, gebouwonderhoud en uitstraling. Daarnaast komen we veel materialen en systemen die we voor daken gebruiken, ook in de gevel tegen: pannen, leien, bitumen, kunststoffen, EPDM, riet, koper, zink, vegetatieve bedekkingen, enzovoort. Tot slot zien we ook steeds vaker gebouwen met gebogen vormen, waarbij de overgang tussen gevel en dak geheel is vervaagd. Een integrale beschouwing van dak en gevel maakt de weg vrij voor verdere prefabricage en industrialisatie en zorgt ervoor dat de (duurzame) kwaliteit van onze gebouwen nog verder omhoog gaat. Deze ontwikkelingen hebben ons doen besluiten voortaan ook aandacht te besteden aan gevels in Dakenraad. Of beter gezegd: we richten ons voortaan op de hele gebouwschil!

auteur: Frank de Groot