Dakenraad nr. 147, pagina

SERIE KERK ONDER DAK (23)
Een glimp van de mooiste baksteengotiek


De periode na de Tweede Wereldoorlog bracht grote veranderingen in de functie van kerkgebouwen in de steden en op het platteland. Herstel van de oorlogsverwoestingen vormde jarenlang een zware last. In de jaren 60 werd die last alleen nog maar verzwaard, toen de effecten voelbaar werden van ontkerkelijking, ontzuiling en daardoor ook leegloop van de kerken. Kerken die openbleven, waren nauwelijks in staat om de stijgende kosten voor dakonderhoud, renovatie en energie op te brengen, terwijl het aantal gelovigen gestadig terugliep.

auteur: Cees Straus