Dakenraad nr. 147, pagina 6

Energietransitie: uitdaging voor daken- en gevelbranche

Vakbeurs Energie is de toonaangevende vakbeurs op het gebied van duurzame energieopwekking en energiebesparing. Een mooi moment dus om te kijken welke gevolgen de energietransitie heeft voor specifiek de gebouwschil. We bezochten enkele lezingen en keken op de beursvloer naar noviteiten op het gebied van daken en gevels. Conclusie: we moeten daken en gevels van bestaande en nieuwbouw de komende decennia vooral goed isoleren. Dat levert niet alleen energiebesparing op, maar maakt de weg ook vrij voor warmtepompen en lage-temperatuurverwarmingssystemen, die het hoogste rendement behalen bij goed geïsoleerde gebouwen. Daarnaast blijft de opwekking van zonne-energie een factor van belang.auteur: ing. Frank de Groot

Dakenraad nr. 147, pagina 14

Serie Het Dak Nu (9)
3.500 zonnepanelen op een parkeerdek


3.500 zonnepanelen produceren sinds mei 2018 circa 35 procent van de benodigde energie in Carbon6, het voormalige CBS-gebouw in Heerlen. De zonnepanelen liggen op een houten constructie, gemaakt van duurzaam hout. Het regenwater dat op het dak valt, wordt gezuiverd met een helofytenfilter. Naar verwachting start men eind dit jaar met de tweede fase, met nog eens 3.500 zonnepanelen.auteur: ing. Frank de Groot

Dakenraad nr. 147, pagina 18

Aju paraplu Droge schaduw

2018 was me het jaartje wel: een recordbrekende warme winter met een zeer koud staartje eind februari, gevolgd door een droog voorjaar en uiteindelijk ook nog een extreem warme en vooral regenloze zomer en herfst. Niet alle planten kwamen hier ongeschonden uit, maar zo aan het eind van de herfst waren er veel planten die nog een keer gingen bloeien om de schade in te halen. Ook Ajuga deed dat en heeft wonderwel standgehouden.auteur: Annemieke Langendoen, Hollandsgroen BV (onderdeel van de Van der Tolgroep

Dakenraad nr. 147, pagina 22

Permanent water op het dak

In Amsterdam noemen we het ‘Polderdak’, in Rotterdam ‘Slimdak’ en in het overige deel van ons land mag het ‘Retentiedak’ heten. Maar wat is nu eigenlijk een zogenoemd retentiedak? Waarom willen gemeenten steeds meer aansturen op dit soort daken en hoe werkt de techniek op het dak als er sprake is van waterretentie?auteur: Erik Steegman, NDA

Dakenraad nr. 147, pagina 28

Denen herontdekken zeegras als dakbedekking

In de zoektocht naar energie- en CO2-neutrale bouwmaterialen draait het vaak om technische innovaties, maar het loont misschien nog wel meer om de blik op het verleden te richten. “Want ons erfgoed is de grootste bron van duurzame materialen”, stelt de Deense architect Søren Nielsen. Hij ontwierp en bouwde een uiterst moderne woning met een eeuwenoud en bijna vergeten materiaal: zeewier.auteur: Armand Landman

Dakenraad nr. 147, pagina 32

Hoe sluiten we de kringloop?
Op weg naar circulaire dakramen


Woningcorporatie Woonbedrijf uit Eindhoven voorziet ruim 90 van haar sociale huurwoningen van wel heel bijzondere VELUX dakramen. Deze, door FSC als recycled hout gecertifi ceerde, dakramen zijn gemaakt van hout dat is vrijgekomen bij de gecontroleerde sloop van woningen uit 1910 in de Staringsbuurt in Rotterdam. In Dakenraad 146 hebben we hier al aandacht aan besteed. Nieuwsgierig geworden naar deze nieuwe stap in circulair bouwen, ging Dakenraad op bezoek bij VELUX Nederland: welke uitdagingen stelt de circulaire economie aan een fabrikant van daglichtoplossingen?auteur: Ing. Frank de Groot

Dakenraad nr. 147, pagina 36

Daktuinen nabij historische binnenstad Utrecht

Momenteel wordt er druk gebouwd aan het laatste blok (van vier) van de nieuwe woonwijk Zijdebalen in Utrecht. De wijk ligt tegen de rand van de historische binnenstad en omvat bijna 500 woningen. Er is een grote verscheidenheid aan woningtypes naar ontwerp van Venster Architekten BV en Mulleners + Mulleners Architecten. Onder de woonblokken liggen halfverdiepte parkeergarages en op de blokken worden daktuinen aangelegd.auteur: BTL Realisatie BV

Dakenraad nr. 147, pagina 38

We kunnen het dak op
Wat zo’n Klimaatakkoord allemaal teweeg kan brengen bij een flatbewoner


Terwijl er in politiek Den Haag druk wordt beraadslaagd over het Nederlands Klimaatakkoord, staar ik in gedachten vanuit het raam richting Binnenhof. Want daar moet dat ambitieuze Klimaatakkoord worden bekrachtigd en van harde fi nanciële paragrafen worden voorzien. Nederland zet in op hernieuwbare energie en in diverse branches wordt al enthousiast gereageerd op de voorstellen. “We kunnen het dak op mannen”, hoor ik de directies van installatiebedrijven al roepen tegen de medewerkers die staan te trappelen om aan de slag te gaan met zonnepanelen. Wel, dan weet ik een goede plek om te beginnen.auteur: Pieter de Mos

Dakenraad nr. 147, pagina 49

NATIONALE ASBEST CONFERENTIE
Stratego spelen op Nationale Asbest Conferentie


De 17de Nationale Asbest Conferentie had plaats op een voormalig militair terrein bij Harderwijk, nu Bouw & Infra Park. Hier verzamelden zich op 6 november Nederlandse asbestbrigades om een soort stratego te spelen. Met venijnige asbestvezels in het ene vizier en verleidelijke eurotekens in het andere.auteur: Rien de Visser

Dakenraad nr. 147, pagina 50

Asbest in Der Naturen Bloeme

Om de historische toepassing van asbest in ontelbare (bouw-)producten beter te leren begrijpen, bekijkt Dakenraad in deze serie VAN ASBEST dit duurzame, maar ook risicovolle mineraal door een breed vizier. We reizen kriskras door de tijd naar plekken over de hele wereld die ons wat over asbest te vertellen hebben. We koppelen die verhalen aan onze werkexpeditie naar een asbestdakenvrij Nederland.auteur: Rien de Visser