Dakenraad nr. 147, pagina 20

Uitbreiding NEN 7250
Oproep aan marktpartijen om te participeren


PV-systemen op daken, zowel plat als hellend, zijn meer regel dan uitzondering. De toepassing ervan zal verder toenemen om in de nabije toekomst aan de energieprestatie-eisen te kunnen voldoen. Beoordeling van de PV-systemen op bouwkundige aspecten kan worden uitgevoerd volgens NEN 7250 Zonneenergiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten. NEN 7250 is echter dringend toe aan uitbreiding en nadere uitwerking, mede omdat er steeds nieuwe zonne-energiesystemen op de markt komen die een specifi eke beoordeling vergen. Er is op dit moment te weinig participatie vanuit de zonne-energiebranche in dit project voor uitbreiding NEN 7250.auteur: Chris van der Meijden MSc, technical director Kiwa BDA

Dakenraad nr. 147, pagina 46

Asbestbranche krijgt meer tijd en minder regels

Er ligt nog 80 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken in Nederland. Voor het overgrote deel bij boerenbedrijven. De afgelopen jaren lukte het om jaarlijks 10 12 miljoen vierkante meter te verwijderen. Om na 2024 echt van alle asbestdaken af te zijn, gaf de Tweede Kamer dakeigenaren en saneerders een jaartje respijt: niet op 1 januari 2024, maar op 31 december 2024 mag er in Nederland geen dak meer zijn waar nog asbesthoudende dakbedekking op ligt. Tegelijkertijd zette staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het mes in de meest rigide regels rondom asbestverwijdering. Daardoor moet het goedkoper en sneller kunnen.auteur: Armand Landman