TNO brengt brandincidenten zonnestroomsystemen in kaart

Artikel delen

TNO heeft in opdracht van RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een verkennende studie verricht naar een aantal incidenten met brand bij zonnepanelen. In de inventarisatie bekeek TNO alle 27 bekende incidenten uit voornamelijk 2018. Hiervan waren er 23 bij woningen; dit is 0,014 % van de ongeveer 170.000 geïnstalleerde systemen in 2018. In een aantal gevallen is de oorzaak van de brand niet direct te herleiden.

Uit ervaringen en studies uit het buitenland blijkt echter dat onvakkundige installatie een veelvoorkomende oorzaak is van incidenten. Het combineren van verschillende merken stekkers van hetzelfde type (cross-mating) en het onvakkundig verbinden van stekkers aan kabels zijn hierbij de meest risicovolle factoren.

In-dak systemen

Een belangrijke observatie uit het rapport is dat er relatief veel brand-incidenten waren bij zogenoemde in-dak systemen in vergelijking met op-dak systemen. De zonnepanelen liggen bij op-dak systemen boven de dakpannen, die een brandwerende eigenschap hebben. Bij in-dak systemen vervangen de zonnepanelen de dakpannen. De panelen bevinden zich dan op kortere afstand van materialen als dakfolies en isolatiemateriaal, dit vergroot het risico.

Rol installateurs

Op grond van de bevindingen doet TNO onder andere de aanbeveling om per direct installateurs voor te lichten over de noodzaak van deugdelijke connectorverbindingen. Verder adviseert TNO om normen en/of richtlijnen voor het voorkómen van cross-mating van connectoren te formuleren. Daarbij pleit TNO voor het realiseren van een nationale testfaciliteit om in samenwerking met marktpartijen en brandweer stress tests te kunnen uitvoeren op zonne-energiesystemen op daken en risico’s in kaart te kunnen brengen. Zo’n faciliteit is van groot belang om de ontwikkeling van (geïntegreerde) zonne-energie systemen en met name de veiligheid daarvan te kunnen bevorderen.

Bron: Brandveilig.com
In magazine Dakenraad (nummer 150) besteden we uitgebreider aandacht aan dit rapport