Training: ‘Een professioneel hijsplan in 10 stappen’

Artikel delen

Op 6 mei zijn er nog enkele plekken beschikbaar voor de training ‘Een professioneel hijsplan in 10 stappen’. Het veilig uitvoeren van hijswerkzaamheden begint bij het opstellen van een hijsplan. Een hijsplan is een verzameling van gegevens waarin alle voorwaarden en stappen staan opgenomen om de hijswerkzaamheden correct uit te voeren en daarmee de veiligheid van de werknemers te garanderen.

Hijsen is een activiteit waaraan altijd grote risico’s zijn verbonden. Het plannen van hijswerkzaamheden, en daarmee het hebben van een hijsplan, is een wettelijke eis (artikel 7.18a, lid 8 van het Arbobesluit). De wijze waarop een hijsplan gemaakt moet worden en uit welke onderdelen een hijsplan moet bestaan is niet in de wetgeving vastgelegd.

De training is van belang voor iedereen die in zijn dagelijkse werkzaamheden uit hoofde van zijn functie te maken heeft met het uitvoeren of laten uitvoeren van hijswerkzaamheden. In deze training leren de deelnemers op eenvoudige wijze een professioneel hijsplan te maken op basis van een methode die altijd en voor elk soort hijswerk toepasbaar is.

Voor de training op 6 mei zijn nog enkele plekken beschikbaar! (vol=vol)

Voor meer informatie over de training “Een professioneel hijsplan maken in 10 stappen”, het gehele overzicht van cursusdata in 2019 en het inschrijfformulier, klikt u hier.

Meer informatie over de wet- en regelgeving bij hijsen en heffen?

Volg dan de training voor de Person In Charge – Verantwoordelijk Persoon! Meer informatie over deze training leest u in bijgaand artikel en inschrijven kan via het inschrijfformulier.