Training ‘Verantwoordelijk Persoon’ bij heffen en hijsen

Artikel delen

Plannen en toezicht houden bij heffen en hijsen is wettelijk vereist! Het Arbobesluit schrijft namelijk voor dat alle handelingen voor het heffen en hijsen moeten worden gepland en onder adequaat toezicht moeten worden uitgevoerd (Arbobesluit art. 7.18 lid 8 en lid 9). Bent u zich bewust van dit wettelijke voorschrift?

Welke kennis heeft u van datgene wat in de wet is voorgeschreven op het gebied van heffen en hijsen? Als u de wet (nog) niet kent, hoe kunt u dan in lijn met de wetgeving hef- en hijswerkzaamheden uitvoeren of daar toezicht op houden?

‘Person In Charge’ training

12hoist4u verzorgt al ruim vijf jaar trainingen voor medewerkers die invulling moeten geven aan deze wettelijke verplichtingen: Training wet- en regelgeving bij heffen en hijsen voor de ‘Person In Charge’. Voor de training die op 1 april in Houten gegeven wordt zijn nog enkele plekken beschikbaar. Bijgaand (pdf) de informatie over de training en het inschrijfformulier

De training is van belang voor iedereen die verantwoordelijk gesteld wordt voor de uitvoering van hef- en hijswerkzaamheden. Daarnaast geeft de training ook inzicht in een groot aantal wettelijke aspecten die kennis verruimend werken in andere functies waarin men te maken krijgt met heffen en hijsen. Denk daarbij aan: logistiek coördinatoren, planners, uitvoerders hijswerken, contracthouders, inkopers materieel, VGM coördinatoren, HSE medewerkers, onderzoekers van incidenten, constructeurs arbeidsmiddelen, job owners en maintenance managers.

Training ‘Een professioneel hijsplan maken in 10 stappen’

Het veilig uitvoeren van hijswerkzaamheden begint bij het opstellen van een hijsplan. Een hijsplan is een verzameling van gegevens waarin alle voorwaarden en stappen zijn opgenomen om de hijswerkzaamheden correct uit te voeren en daarmee de veiligheid van de werknemers te garanderen. Hijsen is een activiteit waaraan altijd grote risico’s zijn verbonden Het plannen van hijswerkzaamheden, en daarmee het hebben van een hijsplan, is een wettelijke eis (artikel 7.18a, lid 8 van het Arbobesluit). De wijze waarop een hijsplan gemaakt moet worden en uit welke onderdelen een hijsplan moet bestaan is niet in de wetgeving vastgelegd. De deelnemers leren in deze training op eenvoudige wijze een professioneel hijsplan te maken op basis van een methode die altijd en voor elk soort hijswerk toepasbaar is.

Bijgaand (pdf) meer informatie over de training, het overzicht van de cursusdata en het inschrijfformulier.