Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2023 en btw-nultarief voor zonnepanelen

Artikel delen

De Tweede Kamer heeft zijn goedkeuring gegeven aan het Belastingplan 2023. Daarmee heeft de Tweede Kamer ook het licht op groen gezet om per 1 januari 2023 het btw-tarief voor zonnepanelen naar 0 te brengen. Het ministerie van Financiën heeft in het Belastingplan 2023 vastgelegd dat per 1 januari 2023  een btw-nultarief ingevoerd wordt voor zonnepanelen voor woningen.

© Digikhmer | Dreamstime.com

Dit artikel is eerder verschenen in Solar Magazine – Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2023 en btw-nultarief voor zonnepanelen

Prijzen monitoren
Romke de Jong (D66) heeft staatssecretaris Marnix van Rij gevraagd te reageren op de oproep van de Vereniging Eigen Huis om huishoudens te beschermen tegen mogelijke prijsstijgingen van zonnepanelen die voortvloeit uit de invoering van het btw-nultarief.

‘Het is niet mogelijk om af te dwingen dat een btw-verlaging wordt doorgegeven aan de consument; dat zou natuurlijk wel moeten gebeuren’, aldus Van Rij. ‘Wel zal de prijsontwikkeling van de levering en installatie van zonnepanelen worden gemonitord om de effecten van de verlaging van het btw-tarief zo goed mogelijk inzichtelijk te maken. Uit een enquête van Solar Magazine blijkt dat de installateurs overwegen hun prijzen te verhogen om daarmee voldoende liquiditeit te behouden. Het kabinet is zich ervan bewust dat leveranciers en installatiebedrijven door de voorgestelde btw-maatregelen een nadeel in kasliquiditeit kunnen ervaren. Om dat nadeel in kasliquiditeit zo goed mogelijk te voorkomen, wijst het kabinet op de mogelijkheid om te kiezen voor een btw-maandaangifte. Daardoor krijgen zij hun inkoop-btw sneller terug, wat hun nadeel in de kasliquiditeit dempt en prijsverhoging in dit verband minder nodig en minder aantrekkelijk maakt. Met een ex-durante-evaluatie monitort het kabinet onder andere de prijsontwikkeling van zonnepanelen.’

© Robert van ’t Hoenderdaal | Dreamstime.com

De staatssecretaris zal in de loop van 2023 – in de tweede helft van het kalenderjaar – de monitoringsresultaten met de Tweede Kamer delen.

130 stemmen voor
Na de uitleg van Van Rij over het btw-nultarief en een reeks andere onderwerpen stemde de Tweede Kamer in met het Belastingplan 2023 en daarmee de invoering van het btw-nultarief.

Stemming voor: VVD (34), D66 (24), PVV (17), CDA (14), SP (9), PvdA (8), GroenLinks (8), ChristenUnie (5), DENK (3), SGP (3), Volt (2), Omtzigt (1), Fractie Den Haan (1) en BBB (1)

Stemming tegen: De Partij voor de Dieren (6), Forum voor Democratie (5), JA21 (3), Groep Van Haga (3) en BIJ1 (1)

De fractie Gündogan (1) nam niet deel aan de stemming.

Zodra ook de Eerste Kamer in december instemt met het Belastingplan 2023 en daarmee de invoering van het btw-nultarief op zonnepanelen voor woningen, wordt het per 1 januari 2023 definitief van kracht.