Uitbreiding NEN 7250

Artikel delen

PV-systemen op daken, zowel plat als hellend, zijn meer regel dan uitzondering. De toepassing ervan zal verder toenemen om in de nabije toekomst aan de energieprestatienormen te kunnen voldoen. Beoordeling van de PV-systemen op bouwkundige aspecten kan worden uitgevoerd volgens NEN 7250 Zonne-energiesystemen – Integratie in daken en gevels – Bouwkundige aspecten. NEN 7250 is echter dringend toe aan uitbreiding en nadere uitwerking, mede omdat er steeds nieuwe zonne-energiesystemen op de markt komen die een specifieke beoordeling vergen. Er is op dit moment te weinig participatie vanuit de zonne-energiebranche in dit project voor uitbreiding NEN 7250.

Tekst en beeld: Chris van der Meijden MSc, technical director Kiwa BDA

De eerste uitgave van dit document, toen nog NVN 7250, dateert uit 2003, al meer dan 15 jaar geleden. In de tussenliggende tijd is de ‘7250’ meerdere keren opnieuw uitgebracht. De meest recente versie is de NEN 7250:2014/A1:2015. De NEN 7250 speelt zowel in Nederland als in Europa een belangrijke rol. Gegevens uit deze norm zijn ook opgenomen in bijvoorbeeld TR 16999, die is opgesteld door CEN/TC128/WG3. Kort samengevat is er noodzaak voor een document als NEN 7250, omdat de bouwkundige normen in de meeste gevallen geen oplossing bieden voor de beoordeling van zonne-energiesystemen op daken (en gevels). NEN 7250 besteedt aandacht aan relevante beoordelingsaspecten, die rechtstreeks uit het Bouwbesluit komen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Windbelasting
  • Windweerstand
  • Waterdichtheid
  • Vliegvuurbestendigheid

Marktontwikkeling

NEN 7250 heeft zijn dienst al bewezen in de afgelopen periode. In veel gevallen kan met behulp hiervan een beoordeling van het zonne-energiesysteem op bouwkundige aspecten worden uitgevoerd. Maar bij gebruik van dit document zal ook vaak worden vastgesteld dat NEN 7250 niet in alle gevallen voldoende informatie biedt. Wat hierin ook een rol speelt, is dat de markt zich verder ontwikkelt en er steeds nieuwe systemen op de markt komen.

Specifiek voor het toepassen van zonne-energiesystemen op platte daken, was het in de beginperiode gebruikelijk om de PV-panelen onder 36 graden te plaatsen met een zogenoemde zuidopstelling. Voor de Nederlandse situatie werd daarmee de hoogste opbrengst verkregen per paneel. Vrij snel ontstond de ontwikkeling om de helling te verkleinen, om zodoende meer panelen op het dak kwijt te kunnen. Inmiddels is het eigenlijk zeer gebruikelijk om oost-westopstellingen te maken met relatief kleine hellingen van het PV-paneel. Hierdoor wordt de opbrengst per dakoppervlak verhoogd. In de huidige versie van NEN 7250 zijn coëfficiënten gegeven voor PV-panelen met een zuidoriëntatie, maar oost-westopstellingen zijn hierin niet opgenomen, omdat het destijds nog niet gebruikelijk was en ook buiten het projectplan viel.

Een andere ontwikkeling is dat de panelen groter zijn geworden. Was het voorheen gebruikelijk een paneel toe te passen in een afmeting van bijvoorbeeld 700 mm x 1.250 mm, nu is de standaardafmeting 1.000 mm x 1.650 mm. Dat is bijna een verdubbeling van het oppervlak. En was het eerst voor
hellende daken heel gebruikelijk om opbouwsystemen te plaatsen, er is nu ook veel aandacht voor geïntegreerde systemen.

Uitbreiding NEN 7250

Bij het uitbrengen van NEN 7250 is zo veel mogelijk ingespeeld op de behoefte van dat moment. In Dakenraad nummer 139, september 2017, is ingegaan op de specifieke behoefte aan uitbreiding en nadere uitwerking. De normcommissie heeft al twee projectplannen in concept uitgewerkt, voor de korte termijn en voor de middellange termijn.

Om een uitbreiding en nadere uitwerking van dit document vorm te kunnen geven, is participatie vanuit de zonne-energiebranche noodzakelijk. De commissie voor NEN 7250 organiseert hierover een informatiebijeenkomst op 4 december 2018.